Koledar dogodkov

Dan raziskovalcev

Osrednja knjižnica Celje
Študijska čitalnica v III. nadstropju
Okrogla miza
29.9. 2017 ob 13. uri
Celje – mesto mladinskega raziskovanja – Vloga mentorja pri raziskovalnem delu v osnovnih in srednjih šolah.
Organizatorji:
Regijsko študijsko središče
Osrednja knjižnica Celje
Komisija Mladi za Celje pri MOC
Osnovna šola Hudinja

Predprijave raziskovalnih nalog

13. november 2017
(ponedeljek)

Končne prijave raziskovalnih nalog

15. januar 2018
(ponedeljek)

Oddaja raziskovalnih nalog (OŠ)

6. marec 2018
(torek)

Oddaja raziskovalnih nalog (SŠ)

12. marec 2018
(ponedeljek)

Predaja raziskovalnih nalog (OŠ) članom strokovnih komisij

13. marec 2018
(torek)

Predaja raziskovalnih nalog (SŠ) članom strokovnih komisij

20. marec 2018
(torek)

Srečanje mladih raziskovalcev (OŠ) Osnovna šola Hudinja

28. marec 2018
(sreda)

Srečanje mladih raziskovalcev (SŠ) Šolski center Celje

3. april 2018
(torek)

Prijava in oddaja raziskovalnih nalog za Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

10. april 2018
(torek)

Nagradni dan za nagrajence OŠ in SŠ

maj 2018

Državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti

14. maj 2018
(ponedeljek)

Razstava »zlatih, srebrnih in bronastih nalog« državnega srečanja 2018 v Osrednji knjižnici Celje

junij 2018

Razstava 40 let mladinskega raziskovanja v Celju, avtorja Mojmir Mosbruker in Srečko Maček Osrednja knjižnica Celje

junij –september 2018

Osrednja prireditev ob zaključku 40., jubilejnega raziskovalnega leta

junij 2018

Srečanje koordinatorjev, mentorjev, ocenjevalcev

junij 2018