MLADI RAZISKOVALCI PREJELI PRIZNANJA ZA RAZISKOVALNO DELO

Celje, 5. junij 2014 –V veliki dvorani Narodnega domu v Celju je danes potekala zaključna prireditev, na kateri sta podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk in predsednik Komisije Mladi za Celje Srečko Maček podelila zahvale in priznanja mladim raziskovalcem celjskih osnovnih in srednjih šol.

CELJSKA RAZISKOVALNA MLADOST VSTOPA V ZRELA LETA

Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je v Celju porodila ideja, da je potrebno uskladiti aktivnosti, s katerimi bi med mladimi spodbudili zanimanje za znanost in tehnologijo. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Da je izvirna ideja preživela in se celo prijela v drugih okoljih Slovenije, imajo zasluge mnogi posamezniki, celjske osnovne in srednje šole in druge institucije, vključene v projekt, predvsem pa mentorji, koordinatorji, člani Komisije Mladi za Celje, ki deluje v okviru Mestne občine Celje. In tu so, seveda, vse generacije mladih, ki so v preteklih desetletjih vstopale v svet znanosti in raziskovanja. Od 1978. leta dalje je v okviru Občinske raziskovalne skupnosti poseben odbor, kasneje Komisija Mladi za Celje, organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno delo mladih na nivoju občine. Od takrat v Celju štejemo raziskovalna leta in tako je uspešno zaključeno triintrideseto.

33. LETO MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA DELA

Mladi imajo željo po inovativnosti in širjenju obzorja, kar lahko uresničujejo s poglabljanjem v različna področja raziskovanja. Tako se letos izteka že 33. leto mladinskega raziskovalnega dela.

V delo, povezano z mladinsko raziskovalno dejavnostjo, je vključena vrsta strokovnjakov, ki so se v prostem času pripravljeni ukvarjati z mladimi raziskovalci. Za to požrtvovalnost smo jim na Mestni občini Celje zelo hvaležni, saj samo z njihovim nesebičnim sodelovanjem lahko mladi neizkušeni učenci ter dijaki ustvarijo vrsto zanimivih nalog.