Rezultati 2012 : Osnovnošolci

Rezultati 34. srečanja mladih raziskovalcev - OŠ, 5. april 2012, OŠ Hudinja

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

I. skupina

Dejavniki izbire poklica učencev mestne in primestne osnovne šole

Gea Gornik, 9
Nuša Pintar, 9
Monika Plivac, 9

Blanka Skočir, prof.

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Športno preživljanje prostega časa učencev OŠ Frana Roša

Marcel Kurnik, 9
Jan Jurišić, 9

Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Biološka čistilna naprava

Jernej Jurko, 9. a
Jan Napret - Kaučič, 9
Jan Inkret, 9 a

Erika Herman, prof.

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Uporaba izraznih možnosti klavirja v glasbenem šolstvu

Eva Slokan, 9
Aljaž Šumej, 8
Žiga Volavšek, 8.

Simona Guzej, prof.

Glasbena šola Celje

I. skupina

Merjenje sile lepenja

Matic Premuš, 8.a
Astrid Bukovšek, 8.a
Slovia Silo, 8.a

Jože Berk, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Šolski radio

Helena Čater, 9.a
Maja Sevčnikar, 9.a
Oksana Zupanc, 9.b

Mateja Hrastnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

V denarnicah več kartic kot denarja

Ana Marija Koželnik, 9.b
Iza Cvikl, 9.b

Olga Kožel, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Ugotavljanje povezave med ceno in učinkovitostjo pralnih praškov

Samantha Ana Domšek, 9.b
Taja Zalar, 9.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Uporaba zobnih aparatov med mladostniki

Žana Hočevar, 7.a
Nina Maček, 7.a
Anja Žerjav, 7.c

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Strah med učenci OŠ Hudinja

Jan Vrečer, 7.b
Rok Vrečer, 7.b

Petra Galič, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Temperature v Celju leta 2010

Vid Vengust, 9.a
Tadej Žurič, 9.a

Sandi Šarman, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Učenci tujci na OŠ Hudinja

Dejan Slavulj, 7.a
Kaja Mlakar, 7.c
Pia Žižek, 7.c

Romana Podbregar, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vpliv temperature in koncentracije sladkorja na delovanje pekovskega kvasa

Saša Gerlj, 8.b
Claudia Jelen, 9.a
Milena Maksić Duduković, 9.a

Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Avtomobil, ki sledi črti

Dejan Ramovš, 9.b
Urh Luzar, 9.b

Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vegetarijanstvo na OŠ Hudinja

Žana Čović, 7.b
Meliha Imamović, 7.b

Nika Cvirn, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Bralna kultura učencev na Osnovni šoli Hudinja

Žan Zidanšek, 9.a
Gašper Karlovšek, 9.a

Natalija Mlinar

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Ples in odnos do plesa na OŠ Hudinja

Kaja Koštomaj, 8.a
Zarja Žnidaršič, 8.a
Aleksandra Žuželj, 8.a

Maruša Zorko, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vzidane plošče na zgradbah v starem mestnem jedru Celja

Urh Ferlež, 8.

Sonja Feldin, prof.
Katja Medved, prof.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Spektroskopske metode določanja koncentracije vodikovega peroksida

Domen Goste, 8.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.
Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl. inž.kem.Katja Kert

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Slovenski odtisi v pesku Normandije

Filip Komplet, 9. a
Rožle Toš, 9. a

Tomislav Golob, prof. zgod. in geo.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Vezenje kot tradicija in izziv

Jasmina Ajdini, 9.b
Nika Videčnik, 9.b

Marinka Špan, prof.mat.in fiz.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Šolske uniforme: za ali proti?

Taja Rebov, 9.b
Lejla Valentić, 9.b
Nina Žlof, 9.b

Urška Sotler, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Celjski osnovnošolci in konfesionalni verski pouk

Jasmina Ajdnik, 9.a
Špela Buneto, 9.a
Maja Todić, 9.a

Kristian Koželj

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Uporaba pirotehničnih sredstev v Celjski regiji

Jana Dragar, 8.a
Matija Cvikl, 8.a

Natalija Dragar, prof.

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Statusi v osnovni šoli : prilagajanje šolskih obveznosti

Lia Hofman, 9.a
Ivana Peras, 9.b

Andreja Vahen, prof.
Igor Topole, prof.

II. osnovna šola Celje

I. skupina

mag. Vid Marcen - osebnost mojega kraja

Neža Arnol, 7.b
Alisa Kiker, 6.a
Iza Kragl, 7.a

Jana Draksler, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Učni stili učencev tretje triade Osnovne šole Frana Kranjca Celje

Sanja Belac, 9.a
Lara Čalasan Dorn, 9.a
Janja Nardin, 7.a

Iris Frelih, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Kako Celjani poznamo zgodovino našega mesta

Eva Grobelnik Ovtar, 9.a
Taja Savič, 9.a
Tea Vok, 9.a

Tomaž Končan, prof.

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Funkcionalna pismenost

Anja Počivavšek, 9.b
Ajla Suljić, 9.b

Barbara Vukovič, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Zlata šestdeseta v Celju

Jaka Bizjak, 7.b
Nataša Maksimović, 7.b
Nastja Turkanović, 7.b

Mojmir Mosbruker, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Pozabljeni pravljični junaki

Veronika Kos, 8.b
Tinkara Kozovinc, 8.a
Martina Zakšek, 9.a

Melita Broz, prof.
Alenka Kostanjevec

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Ločevanje odpadkov na IV. osnovni šoli Celje

Ana Hribar, 7.b
Tjaša Šelih, 7.b
Anja Gominšek, 7.b

Dragica Kranjc, pred. učit.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Mladostniki in sladkarije ter njihov vpliv na zdravje

David Žele, 8.a
Maša Radi, 8.a

Ksenija Koštomaj

Osnovna šola Lava

II. skupina

Vrstniško nasilje

Tesa Arzenšek, 9.b
Larisa Kac, 9.b
Zala Knez, 9.b

Simona Turnšek, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Mladi in zakonska zveza

Sara Koljić, 9.a
Zala Palatinuš, 9.b
Veronika Rakanović, 9.b

Tea Žgajner, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Imena nekoč in danes

Ana Krajnc - Zagrušovcem, 7.b
Karin Krajšek, 7.b
Tamara Kotur, 7.b

Darja Jeran, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Uporaba mobilnih telefonov pri učencih OŠ Hudinja

Ana Cvelfar, 8.b
Merigona Zuka, 8.b
Anita Žekš, 8.b

Lilijana Jelen, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Uporaba trstike v šoli

Lucija Mlakar, 9.b
Vesna Tkalec, 9.a
Sinjela Koprivšek, 9.a

Milica Šteger, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Higiena glasu

Laura - Gloria Pratnemer, 7.c
Hana Ocvirk, 7.c

Klara Raznožnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Atomium

Denis Žalig, 9.b

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Himne olimpijskih iger

Ina Podkoritnik, 7.
Klamentina Zavšek, 7.

Danica Vergilas, prof.
Sabina Cmok, prof.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

Uporaba spletnih učilnic in videokonferenc v osnovni šoli

Frenk Dragar, 7.a
Gregor Korže, 7.b

Tomaž Končan, prof.

II. osnovna šola Celje

II. skupina

Uspešnost mladih pri igri odpad zaklad

Ivana Milutin, 9.b
Zala Četina, 9.a
Tea Jeršič, 9.a

Damjana Kladnik, prof. pedag. in psih.

I. osnovna šola Celje

II. skupina

Uporaba računalnika in interneta na predmetni stopnji OŠ

Rene Ratej, 7.a
Urban Pajk, 7.a

Gregor Ambrož, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Perspektivni viri energije

Blaž Žnidarčič, 9.a

Bojan Poznič, prof.

Osnovna šola Lava

II. skupina

Gledališka maska

Ema Štarkl, 9.b
Ana Zdolšek, 9.b

Urh Kodre, prof.

Osnovna šola Lava

II. skupina

Na kakšne načine lahko privarčujemo?

Aneja Požežnik, 9.a
Amir Karić, 9.a
Lan Vunderl, 9.a

Marjan Kuhar, pred. učit.

I. osnovna šola Celje

III. skupina

Hišni ljubljenčki - veselje ali nadloga

Sara Štrk, 8.b
Ana Marija Vincelj, 8.b

Lidija Kovačič, prof.

Osnovna šola Hudinja

III. skupina

Rojstni dnevi učencev OŠ Hudinja

Maja Mitevski, 7.c
Ana Radmanović, 7.c
Karmen Zidanšek, 7.c

Lidija Ulaga, prof.

Osnovna šola Hudinja

III. skupina

Valeta

Nina Oberžan, 9.
Iza Zavodnik, 9.

Petra Merc, prof.

Osnovna šola Ljubečna

III. skupina

Umetnostno drsanje

Ana Gošnjak, 8.a
Nikita Omerzu, 8.a

Nina Senica, prof.

Osnovna šola Lava

III. skupina

Resnica o rdečih laseh in pegicah

Tim Ratajc, 9.b

Bojan Poznič, prof.

Osnovna šola Lava