Rezultati 2012 : Državno srečanje

REZULTATI PREDSTAVNIKOV MOC NA DRŽAVNEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV - OŠ IN SŠ Murska Sobota, 21. 5. 2012

ZLATO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Geografija ali geologija

I. gimnazija v Celju

Vpliv globalizacije na trgovsko ponudbo v Mestni občini Celje

Jona Krulec, Maruša Breznik

Nataša Marčič

Arhitektura ali gradbeništvo

Srednja zdravstvena šola Celje

Arhitektura javnih sanitarij v Celju in Velenju

Nejka Korenjak, Suzana Ratajc

Peter Čepin Tovornik

Računalništvo ali telekomunikacije

Srednja zdravstvena šola Celje

Medgeneracijsko sodelovanje na področju računalništva v Domu od Savinji Celje

Sandra Gaber, Leja Grudnik, Lea Sladnjak

Peter Čepin Tovornik

Varnost v cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Mobilnost dijakov v šolo

Tina Masten, Manuela Petek

Peter Čepin Tovornik

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Krmiljenje naprav preko WLAN

Jaka Kok

Gregor Kramer

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Robotska sestava komponent

Aleš Guzelj, David Gorenak, Tomaž Pušnik

Andro Glamnik, Matej Veber

Tehnika ali tehnologija

ŠC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Naprava za ostrenje strižnih kos

Roman Lebič, Urh Sivka

Roman Zupanc

Tehnika ali tehnologija

ŠC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Samohodna samokolnica

Blaž Wravor, Tini Podkubovšek, Matic Bera

Roman Zupanc

Etnologija

III. osnovna šola Celje

Vezenje kot tradicija in izziv

Jasmina Ajdini, Nika Videčnik

Marinka Špan

Geografija ali geologija

Osnovna šola Hudinja

Primerjava temperatur zraka v središču in na obrobju Celje

Vid Vengust, Tadej Žurič

Sandi Šarman

Kemija ali kemijska tehnologija

Osnovna šola Ljubečna

Spektroskopske metode določanja koncentracije vodikovega peroksida

Domen Goste

Marjeta Gradišnik, Mojca Drofenik Čerček, Katja Kert

SREBRNO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Ekologija z varstvom okolja

I. gimnazija v Celju

Kako izdelati bioplastiko?

Blaž Kešpert, Pia Klančar

Mojca Plevnik Žnidarec

Ekonomija ali turizem

Srednja ekonomska šola Celje

Potrebe po znanju nemškega jezika v podjetjih celjske regije

Jasmina Brčina

Greta Jenček, Tatjana Ivšek

Arhitektura ali gradbeništvo

Srednja zdravstvena šola Celje

Arhitektura osnovnošolskih zaklonišč v občinah Šentjur in Hrastnik

Lena Zgonec, Envera Selimović

Peter Čepin Tovornik

Druga področja

Srednja zdravstvena šola Celje

Mnenje dijakov 4. letnikov srednjih zdravstvenih šol v Sloveniji o krvoda- jalstvu

Božidar Bele, Eva Cugmas, Anja Gornjak

Peter Čepin Tovornik

Psihologija ali peda- gogika

Srednja zdravstvena šola Celje

Poznavanje društva Hospic

Tjaša Kovač, Urška Adam, Tjaša Tomašić

Peter Čepin Tovornik

Varnost v cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Dan prometne varnosti na Srednji zdravstveni šoli Celje

Mojca Krajnc, Tjaša Ožek, Barbara Vohar

Peter Čepin Tovornik

Varnost v cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Delo prometne policije na Policijski upravi Celje

Urška Oprčkal, Lidija Podbregar

Peter Čepin Tovornik

Elektrotehnika, elek- tronika in robotika

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Večstopenjski regulator temperature zalogovnika

Kristjan Plankelj

Gregor Kramer

Računalništvo ali telekomunikacije

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Spletna stran

Žiga Pušnik, Matic Peternel, Žiga Skaza

Mojmir Klovar

Zgodovina ali umet- nostna zgodovina

III. osnovna šola Celje

Slovenski odtisi v pesku Normandije

Rožle Toš, Filip Komplet

Tomislav Golob

Elektrotehnika, elek- tronika in robotika

Osnovna šola Hudinja

Avtomobil - sledilec črte

Dejan Ramovš, Urh Luzar

Uroš Kalar

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Atomium

Denis Žalig

Gregor Pančur

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Uporaba trstike v šoli

Lucija Mlakar, Vesna Tkalec, Sinjela Koprivšek

Milica Šteger

BRONASTO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Astronomija ali fizika

I. gimnazija v Celju

Zaščita pred UV- sevan- jem

Gregor Ferlež, Peter Kus, Krištof Skok

Roman Ocvirk

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Računalniško voden avto

Kristjan Mlakar, David Koradej

Gregor Kramer

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Alarmna naprava

Matej Planinc

Gregor Kramer

Kemija ali kemi- jska tehnologija

ŠC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Vpliv izbire topila in pogojev ekstrakcije na izkoristek ekstrakcije kofeina iz črnega čaja oz. kave

Saša Počivalšek, Dejan Slapšak

Mojca Drofenik Čerček

Računalništvo ali telekomuni- kacije

Srednja zdravstvena šola Celje

Elektronska redovalnica v srednji šoli

Anja Bizjak, Aleksandra Kavšak, Irma Vejizović

Peter Čepin Tovornik

SŠ Računalništvo ali telekomuni- kacije

Srednja zdravstvena šola Celje

Telefon kot pomoč lju- dem v stiski

Barbara Novak, Lucija Novak, Nina Zdolšek

Peter Čepin Tovornik

Tehnika ali tehnologija

ŠC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Avtomat priprave mleka za drobnico

Žan Hrastovec, Simon Stiplovšek

Roman Zupanc, Gregor Kramer

Astronomija ali fizika

Osnovna šola Hudinja

Merjenje sile lepenja

Matic Premuš, Astrid Bukovšek, Slovia Silo

Jože Berk

Biologija

Osnovna šola Hudinja

Vpliv temperature in koncentracije sladkorja na delovanje pekovskega kvasa

Saša Gerlj, Claudia Jelen, Milena Maksić Duduković

Andreja Škorjanc Gril

Druga področja

Osnovna šola Ljubečna

Himne olimpijskih iger

Ina Podkoritnik, Klementina Zavšek

Danica Vergilas, Sabina Cmok, Štefan Jug

Druga področja

Osnovna šola Hudinja

Uporaba zobnih apara- tov med mladostniki

Žana Hočevar, Nina Maček, Anja Žerjav

Boštjan Štih

Druga področja

IV. osnovna šola Celje

Ločevanje odpadkov na IV. OŠ Celje

Ana Hribar, Tjaša Šelih, Anja Gominšek

Dragica Krajnc

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Hudinja

Ugotavljanje povezave med ceno in učinkovitostjo pralnih praškov

Taja Zalar, Samantha Ana Domšek

Boštjan Štih

Interdisciplin- arna področja

IV. osnovna šola Celje

Pozabljeni pravljični junaki

Martina Zakšek, Veronika Kos, Tinkara Kozovinc

Melita Broz, Alenka Kostanjevec

Psihologija ali pedagogika

Osnovna šola Hudinja

Strah

Rok Vrečer, Jan Vrečer

Petra Galič

Slovenski jezik ali književnost

IV. osnovna šola Celje

Funkcionalna pismenost

Anja Počivavšek, Ajla Suljić

Barbara Vukovič

Sociologija

Osnovna šola Hudinja

Bralna kultura na OŠ Hudinja

Žan Zidanšek, Gašper Karlovšek

Natalija Mlinar