Rezultati 2011 : Državno srečanje

REZULTATI PREDSTAVNIKOV MOC NA DRŽAVNEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV – OŠ IN SŠ (Murska Sobota, 23. 5. 2011)

ZLATO PRIZNANJE

PODROČJE

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

BIOLOGIJA

POPIS NETOPIRJEV NA CERKVENIH PODSTREŠJIH IN V ZVONIKIH V CELJU IN OKOLICI

Sabrina Zavšek

Marjeta Gradišnik Mirt, Monika Podgorelec

OŠ LJUBEČNA

EKONOMIJA

MOBILNA TELEFONIJA MED MLADIMI – ITAK

Anita Kolaržik, Klara Cene , Taja Korbar

mag. Lucija Zidanski

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

ELEKTROTEHNIKA

MERILNIK HITROSTI IN ČASA

Jure Hundrič

Gregor Kramer

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

GEOGRAFIJA

PLAZOVI SEPTEMBRSKE UJME V MESTNI OBČINI CELJE

Ana Kisovar, Živa Benčina

Nataša Marčič

1. GIMNAZIJA V CELJU

KEMIJA

VPLIV REAGENTOV NA BARVO AZO BARVIL

Žiga Tkalec

Irena Drofenik

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

RAČUNALNIŠTVO

Z RAČUNALNIKOM DO BOLJŠEGA ZNANJA POŠTEVANKE?

Matevž Korošec, Žan Vipotnik

Jani Čede

OŠ HUDINJA

TEHNIKA

NAPRAVA ZA TRENING SKOKA S PALICO

David Ropotar, Jaka Podgoršek, Matic Jelenko,

Roman Zupanc,

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

TEHNIKA

RAZMETOVALNIK SILAŽE

Jure Brečko, Urban Marot

Roman Zupanc Franc Horjak

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA STROJNIŠTVO, MEHATRONIKO IN MEDIJE

SREBRNO PRIZNANJE

PODROČJE

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

ARHITEKTURA

PRILAGOJENOST OSNOVNIH IN SREDNJIH ŠOL V MESTNI OBČINI CELJE UČENCEM IN DIJAKOM S PARAPLEGIJO

Maša Zavolovšek

Peter Čepin Tovornik

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

ARHITEKTURA

SPOMINSKO MESTO LJUBELJ

Vesna Pertinač, Nina Predovnik, Klemen Grenko

Marjeta Petriček

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO

FIZIKA

IZDELAVA UČILA ZA PRIKAZ ENERGIJSKIH PRETVORB PRI POUKU FIZIKE

Jan Kokalj, Dejan Ramovš Denis Žalig

Jože Berk

OŠ HUDINJA

BIOLOGIJA

PRIMERJAVA RAZLIČNIH VRST VODA S TESTOM NA VODNE BOLHE

Tia Kristian Tajnšek Žiga Tkalec

Mojca Drofenik Čerček, Bernarda Podgoršek Kovač

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

DRUGA PODROČJA

OSVEŠČENOST DIJAKOV SREDNJE ZDRAVSTVENE ŠOLE CELJE IN 1. GIMNAZIJE V CELJU O SLADKORNI BOLEZNI

Karmen Seljak

Peter Čepin Tovornik

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA

EKONOMIJA

ODNOS MLADIH DO SIVE EKONOMIJE NA INTERNETU

Sandi Žnidarič, Luka Kolar, Dejan Vrtačnik

Manja Ferme Rajtmajer, Aleš Confidenti

POSLOVNO-KOMERCIALNA ŠOLA CELJE

ELEKTROTEHNIKA

LEČE V FOTOVOLTAIKI – REALNOST ALI FANTAZIJA?

Blaž Podgoršek

Silvestar Ovčar

1. GIMNAZIJA V CELJU

GEOGRAFIJA

POMEN MEDNARODNEGA OBRTNEGA SEJMA ZA RAZVOJ TURIZMA V CELJU

Helena Čater, Maja Sevčnikar, Žan Zidanšek

Sandi Šarman

OŠ HUDINJA

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA

NA RAZPOTJU (NE)STRPNOSTI

Sandra Krošl

Alja Žekar

OŠ FRANA KRAJNCA

KEMIJA

KAKO DO LASTNE PARFUMSKE VODICE

Maja Vinter Anja Horvat

Marjeta Gradišnik Mirt

OŠ LJUBEČNA

KEMIJA

KAKO DO ČIM VEČJIH MILNIH MEHURČKOV

Eva Dolar, Urh Ferlež, Domen Goste

Marjeta Gradišnik Mirt

OŠ LJUBEČNA

RAČUNALNIŠTVO

KAKO IN ZA KAJ UPORABLJAMO INTERNET?

Nika Kovač, Klara Nussdorfer, Hana Rezec,

Boštjan Štih

OŠ HUDINJA

SLOVENSKI JEZIK

PRIIMKI NAŠEGA RAZREDA

Nina Anastazija Ilić, Anja Počivavšek

Jerneja Pavlič

IV. OŠ

SOCIOLOGIJA

UPORABA SPLETNIH SOCIALNIH OMREŽIJ MED OSNOVNOŠOLCI

Franci Šacer Miha Žolek

Tomaž Končan

1. OŠ

TEHNIKA

VERIŽNI EKSPERIMENT

Marko Fiket, Benjamin Vrenko

Uroš Kalar

OŠ HUDINJA

PROMET

KOLESARSKE POVEZAVE V SAVINJSKI DOLINI

Andrej Rakun, Aleksander Radovanović, Taja Brunšek,

Marlenka Žolnir Petrič

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO

ZGODOVINA

PO SLEDEH MOJSTRA PELIKANA

Alja Roškar, Tilen Stropnik

Urška Sotler

1. OŠ

PROJEKTU PRIDRUŽENA ŠOLA

DRUGA PODROČJA

BODIMO MOČNEJŠI: GIBALNE SPOSOBNOSTI UČENCEV OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR

Katarina Arzenšek in Špela Črešnar

Claudia Rabuza

OŠ HRUŠEVEC ŠENTJUR

BRONASTO PRIZNANJE

PODROČJE

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

ŠOLA

GRADBENIŠTVO

ENERGETSKA PRENOVA HIŠE

Boštjan Kopinšek, Matic Zrimšek, Žiga Obrez

Arnold Ledl

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA GRADBENIŠTVO

EKOLOGIJA

ONESNAŽENOST CELJA – KAJ PA ČE JE VSE RES?

Eva Vidak

Nataša Marčič

1. GIMNAZIJA V CELJU

ELEKTROTEHNIKA

MERJENJE TEMPERATURE Z UPORABO MIKROKRMILNIKA

Peter Tuhtar

Gregor Kramer

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ELEKTROTEHNIKA

HIŠNA AVTOMATIKA

Jakob Jug

Gregor Kramer

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

INTERDISCIPLINARNA PODROČJA

QUOT LINGUAS CALLES, TOT HOMINES VALES

Anja Krašek Kaja Zemljič

Duška Veronek

1. GIMNAZIJA V CELJU

PSIHOLOGIJA

VPLIV DEMENCE NA ŽIVLJENJE V DRUŽINI

Neža Štiglic

Martina Šmid

1. GIMNAZIJA V CELJU

RAČUNALNIŠTVO

PISARNA KJERKOLI

Dejan Levec

mag. Boštjan Resinovič

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

RAČUNALNIŠTVO

SPLETNI ANKETAR

Boštjan Dečman

Mojmir Klovar

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ELEKTROTEHNIKA

KRMILJENJE ŽELEZNIŠKEGA PREHODA

Boris Hrastnik

Gregor Kramer

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ELEKTROTEHNIKA

TOČKOVNI INDIKATOR NIVOJA TEKOČIN

Jernej Simonič

Andrej Grilc

ŠCC, SREDNJA ŠOLA ZA KEMIJO ELEKTROTEHNIKO IN RAČUNALNIŠTVO

ZGODOVINA

BORIS JAGODIČ – OSEBNOST MOJEGA KRAJA

Ana Ašič, Janja Jurak, Nuša Krajnc

Jana Draksler

OŠ FRANA KRAJNCA

ZGODOVINA

30 LET RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI NA SREDNJI ZDRAVSTVENI ŠOLI CELJE

Daša Mikša Pušnik, Lena Zgonec

Peter Čepin Tovornik

SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA