javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog, ki bodo predstavljene na 35. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« aprila 2013.

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

R A Z P I S U J E

javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog,

ki bodo predstavljene na 35. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

»MLADI ZA CELJE« aprila 2013.

 

I.   POGOJI NATEČAJA

K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje.

Pravico do sodelovanja na 35. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo v letošnjem šolskem letu.

II.  PRIJAVE

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 35. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati naslednja  p r a v i l a:

 1. Oddati PREDPRIJAVO do  ponedeljka, 19. novembra 2012, na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si .

 1. Potrditi KONČNO PRIJAVO do petka, 18.  januarja 2013 na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si. Naloge z izdelkom je potrebno v prijavnem elektronskem obrazcu posej označiti!

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE osnovnošolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do  ponedeljka, 11. marca 2013.

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE srednješolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do ponedeljka,  18. marca 2013.

 1. Raziskovalna naloga mora biti oddana v tiskani in elektronski obliki (CD oz. DVD).

 1. Ob oddaji raziskovalne naloge se odda povzetek za bilten »MLADI ZA CELJE 2013«.

 1. Avtor naloge mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (od 10 do 15 min).

 1. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog.

 1. Z raziskovalno nalogo lahko avtorji sodelujejo le na tekmovanju »MLADI ZA CELJE« in v nadaljevanju na katerem koli državnem ali mednarodnem tekmovanju po kriterijih, ki jih določi organizator.

 1. Pri eni raziskovalni nalogi smejo kot avtorji sodelovati največ 3 učenci oziroma dijaki.

 1. Raziskovalne naloge pošljite na naslov:

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Vse dodatne informacije dobite pri Željku Ciglerju na tel. št.: 03 42 65 852 oz. elektronskem naslovu   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

III.  PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo v sredo, 3. aprila 2013, 

na OŠ Hudinja, Mariborska 125, Celje.

Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo  v sredo, 10. aprila 2013 

na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, Celje.

IV.  NAGRADA

Najboljše avtorje - raziskovalce 35. srečanja bo Mestna občina Celje nagradila z izletom maja 2013.

V.  DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG

Raziskovalne naloge so shranjene v Osrednji knjižnici Celje in so javno dostopne.

Naloge,  nastale po letu 2005, so v polnem besedilu dostopne  v bazi COBISS

in na spletnem naslovu www.knjiznica-celje.si/raziskovalne, nastale po 2010

pa tudi  na spletni strani projekta www.mladizacelje.si.

Srečko Maček                                                                                  Polona Ocvirk

predsednik Komisije                                                                          vodja Oddelka za

Mladi za Celje                                                                                    družbene dejavnosti