Projekt Mladi za Celje

Mladinsko raziskovalno delo v Celju je projekt z najdaljšo, več kot štiridesetletno tradicijo načrtnega dela z mladimi na področju znanosti in razvoja v Sloveniji. Ideja o usklajenih aktivnostih, s katerimi so med mladimi poglobili zanimanje za znanost in tehnologijo, se je v Celju rodila v začetku šestdesetih. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Svoje inovacije so mladi Celjani predstavljali že v okviru srečanj "Inovator Celja". Od 1978. leta dalje pa je, v okviru Občinske raziskovalne skupnosti, poseben odbor organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno  delo mladih na nivoju celjske občine.

Podoben projekt (Mladi raziskovalci za napredek Maribora) so v Mariboru začeli 1983, v Ljubljani (Zaupajmo v lastno ustvarjalnost) pa 1987.
Konec sedemdesetih so organizirali “Teden mladih raziskovalcev”, na katerem so proučevali problematiko varstva okolja v Celju in s katerim se je še razmahnilo število tistih, ki so se že dotlej ukvarjali z raziskovalnim delom.  Raziskovalne naloge so postajale izrazito multidisciplinarne, raziskave pa so obravnavale že širše celjsko območje in so presegle vezanost na mesto.

V obdobju 1984-1990 pa so izvlečke in nekatere najaktualnejše naloge objavljali v posameznih letnikih Celjskega zbornika. Od leta 1993 dalje so povzetki nalog ter statistični podatki o avtorjih raziskav in inovacij, tekmovalcih iz znanj ter njihovih mentorjih predstavljeni v biltenih gibanja Mladi za Celje.

Vse raziskovalne naloge so hranjene v Osrednji knjižnici Celje, naloge nastale po letu 2005  pa knjižnica objavlja s povezavo do  polnega  besedila v bibliografskem zapisu v bazi cobiss in  na svetovnem spletu https://www.knjiznica-celje.si/o-nas/gradivo/raziskovalne-naloge.