CELJSKA RAZISKOVALNA MLADOST VSTOPA V ZRELA LETA

Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja se je v Celju porodila ideja, da je potrebno uskladiti aktivnosti, s katerimi bi med mladimi spodbudili zanimanje za znanost in tehnologijo. Iz te zamisli se je kasneje razvilo gibanje Znanost mladini. Da je izvirna ideja preživela in se celo prijela v drugih okoljih Slovenije, imajo zasluge mnogi posamezniki, celjske osnovne in srednje šole in druge institucije, vključene v projekt, predvsem pa mentorji, koordinatorji, člani Komisije Mladi za Celje, ki deluje v okviru Mestne občine Celje. In tu so, seveda, vse generacije mladih, ki so v preteklih desetletjih vstopale v svet znanosti in raziskovanja. Od 1978. leta dalje je v okviru Občinske raziskovalne skupnosti poseben odbor, kasneje Komisija Mladi za Celje, organiziral, povezoval in koordiniral raziskovalno delo mladih na nivoju občine. Od takrat v Celju štejemo raziskovalna leta in tako je uspešno zaključeno triintrideseto.

Tudi to leto je v delo Komisije Mladi za Celje in vseh, ki so vključeni v projekt, prineslo vrsto novosti in sprememb. Tu velja najprej izpostaviti prilagoditev rokovnika raziskovalnega leta potrebam samih šol, ki imajo iz leta v leto bolj natrpan šolski koledar. Prilagoditev rokovnika pa je omogočila celostno zaokroženost vsebine in objavo vseh podatkov v biltenu, v katerem so letos ob ustaljenih vsebinah prvič objavljeni tudi rezultati letošnjega državnega srečanja mladih raziskovalcev, ki je bilo 23. maja v Murski Soboti. Na pobudo aktiva osnovnošolskih ravnateljev je Komisija pripravila in je bil v praksi že preizkušen nov ocenjevalni model, ki ga v prispevku z naslovom Novemu ocenjevalnemu listu na pot predstavlja Mojmir Mosbruker. V letošnjem biltenu so prvič objavljene poslikave velikih plakatnih panojev ob prazniku mesta Celje in povzetki s podatki za raziskovalne naloge projektu pridruženih šol izven območja Mestne občine Celja.

Že v predhodnih raziskovalnih letih smo sledili tehnološkim možnostim in za promocijo končnih rezultatov raziskovanja uporabili tudi svetovni splet, saj je Osrednja knjižnica Celje že leta 2005 prva na Slovenskem omogočila objavo raziskovalnih nalog v polnem besedilu v bazi COBISS. S triintridesetim raziskovalnim letom pa smo dobili tudi svojo spletno stran, ki je dostopna na domeni www.mladizacelje.si. Prepričan sem, da bo s to pridobitvijo olajšano delo vsem vključenim v projekt, slednji bolj bo prepoznaven v okolju ter rezultati raziskovalnega dela še bolj dostopni širši javnosti.

Tehnološke spremembe so naša stalna spremljevalka in so organsko povezane z naravo raziskovalnega dela, saj nova orodja, ki jih dobimo s tehnološkim razvojem, lahko koristno uporabimo pri delu. Seveda pa bo projekt ob pomoči tehnologije dobro uspeval tudi v prihodnjih raziskovalnih letih samo ob dobrem sodelovanju vseh tako ali drugače aktivnih pri projektu, od ravnateljev, koordinatorjev, mentorjev, članov strokovnih ocenjevalnih komisij in ne nazadnje samih mladih raziskovalcev. Seveda, računajoč na nenadomestljivo podporo Mestne občine Celje in sodelovanje vseh celjskih šol, Muzeja novejše zgodovine in Osrednje knjižnice Celje.

 

Srečko Maček,
predsednik Komisije Mladi za Celje