33. LETO MLADINSKEGA RAZISKOVALNEGA DELA

Mladi imajo željo po inovativnosti in širjenju obzorja, kar lahko uresničujejo s poglabljanjem v različna področja raziskovanja. Tako se letos izteka že 33. leto mladinskega raziskovalnega dela.

V delo, povezano z mladinsko raziskovalno dejavnostjo, je vključena vrsta strokovnjakov, ki so se v prostem času pripravljeni ukvarjati z mladimi raziskovalci. Za to požrtvovalnost smo jim na Mestni občini Celje zelo hvaležni, saj samo z njihovim nesebičnim sodelovanjem lahko mladi neizkušeni učenci ter dijaki ustvarijo vrsto zanimivih nalog.

Svoj delež prispevamo tudi na Mestni občini Celje, saj vse to delo koordiniramo, mlade raziskovalce pa vsako leto ob zaključku raziskovalnega dela nagradimo z zanimivim nagradnim izletom, nato pa ob zaključni prireditvi v Narodnem domu prejmejo še županovo priznanje.

V šolskem letu 2010/2011 je bilo izdelanih 109 raziskovalnih nalog, ki jih je pripravilo 238 mladih raziskovalcev. Pri raziskovalnem delu je sodelovalo 131 osnovnošolcev, ki so ob pomoči 49 mentorjev izdelali 52 raziskovalnih nalog, in 107 srednješolcev, ki so pripravili 57 raziskovalnih nalog, pri tem pa jim je pomagalo 41 mentorjev. Naloge je ocenjevalo 93 strokovnih ocenjevalcev. Pri izvedbi raziskovalnih nalog pa je imelo pomembno nalogo tudi 23 koordinatorjev in 9 članov Komisije Mladi za Celje.

Največji delež pri nastajanju nalog pa imajo prav gotovo radovedni mladi raziskovalci, ki imajo željo po odkrivanju in pridobivanju znanj na različnih področjih. Pri nastajanju nalog sodelujejo z izkušenimi raziskovalci, uvajajo se v timsko delo, razvijajo sposobnosti mišljenja, komunikacije in se spopadajo s samostojnimi predstavitvami lastnega dela. Mlade s takšnim načinom dela vzpodbujamo h kreativnosti, zgodnji raziskovalni dejavnosti in ustvarjanju inovativnih rešitev, k samostojnosti in spoštovanju različnosti. Raziskovanje je ob podpori tehnike postalo veliko bolj privlačno, enostavno in zanimivo. Glavni cilj tega projekta je z eksperimentalnim, znanstvenim in umetniškim izražanjem opozoriti širšo javnost na pomen aktivne vloge mladih. Prav gotovo pa na tak način prispevamo pomemben delež k prepoznavanju pogosto skritih talentov, ki drugače mogoče ne bi imeli možnosti, da pokažejo svoje znanje in sposobnosti.

Polona Ocvirk,
vodja Oddelka za družbene dejavnosti