Rezultati 2017 : Osnovnošolci

Rezultati 39. srečanja mladih raziskovalcev - OŠ, 29. marec 2017, OŠ Hudinja

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

II. skupina

Prezrti arhitekturni detajli Celja

Olja Milutin, 9.a
Nina Leskovšek, 9.a

Mojmir Mosbruker, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Prašilček

Luka Kolar, 7.a
Rok Gutenberger, 7.a

Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Električni boben

Idris Gadour Šentjurc, 9.a
Ula Pečnik, 8.a
Ana Šegota, 8.a

Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Nosilnost nakupovalnih vrečk

Lucijan Korošec, 7.b
Gal Skalicky, 7.b

Milica Šteger, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Jodiranje soli: Zakaj in kako?

Maja Kresnik Doberšek, 8.a
Živa Uranjek, 8.a

Maja Grenko, prof.

Osnovna šola Frana Roša

II. skupina

Kolesarske steze v občini Vojnik

Saša Špegelj, 7. razred
Ana Vranc, 7. razred

Vilma Ošlak, prof.
Barbara Smrečnik Špegelj

Osnovna šola Vojnik

I. skupina

Opazovalni stolp v Kozjanskem parku

Zala Koprivc, 6
Taja Leskovšek, 6
Sara Robič, 6

Marija Blažič, prof.mat.in fiz.
Tina Globočnik

Osnovna šola Dobje

II. skupina

Živim v hiši

Ana Vidic, 7
Urška Vrečko, 7

Marija Blažič, prof.mat.in fiz.
Tina Globočnik

Osnovna šola Dobje

I. skupina

Hiša prihodnosti

Maruša Tovornik, 8
Hana Jazbec, 9

Marija Blažič, prof.mat.in fiz.
Tina Globočnik

Osnovna šola Dobje

I. skupina

Moj telefon in Sonce - prijatelja

Lara Furman, 9.b
Eva Pušnik, 9.b
Katarina Viher, 9.b

Bojan Rebernak, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Osnovnošolci in sončenje

Eva Polšak, 8.a
Maja Ocvirk, 8.a

Tjaša Skrbinek, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vpliv propolisa na razvoj bakterij

Urška Kolar, 7.a
Aneja Zajc Klopotan, 7.a
Nika Pobolšar, 7.a

Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Kako dobro nas sončna očala ščitijo pred UVB-žarki?

Luka Žerjav, 9.b
Gašper Bračun, 9.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Onesnaženost zraka z delci PM 10 in PM 2,5 v Celju

Hana Firer, 8.a
Eva Jazbec, 7.a
Iona Zupanc, 7.a

Jože Berk, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Biološka in kemijska analiza vode v Lahovškem potoku

Eva Šalamon, 8.a
Nika Razgoršek, 8.a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

Detekcija parametrov in aktivnih komponent v medu

Ivana Čačič, 9.
Alja Špec, 9.

Marko Jeran, raz. sod.
dr. Eva Menart, univ.dipl. inž.kem.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

II. skupina

Apiterapija - čebelja terapija

Maša Štante, 8.
Pia Stermecki, 8.
Maruša Žerjav, 8.

Marjana Šoš

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

I. skupina

Matemagija

Matevž Birk, 9.

Branko Sušak, prof.

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

II. skupina

Geometrijska konstrukcija Arhimedovih dvojčkov

Lava Vovk Petrovski, 9. razred
Neža Vodeb, 9. razred
Naja Šporn, 9. razred

Anamarija Cencelj, prof.

Osnovna šola Griže

I. skupina

Raziskovanje biotske raznovrstnosti živali glinokopa na Ljubečni

Luka Jeršič, 7.b
Matej Krivec, 7.b

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Barvanje bombaža z naravnimi barvili ob uporabi različnih jedkal

Sara Miklič, 9. b
Nika Brance, 9. a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Alzheimerjeva bolezen - jo mladi v Celju sploh poznajo?

Rebeka Simić, 8. b

Helena Škarlin, pred. učit.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

LCHF

Ella Damjanić, 8.b

Nika Cvirn, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Hudinjska sladka kuhinja

Urška Golež, 8.b
Ines Rinc, 7.b

Romana Podbregar, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Razlike med posameznimi vrstami hrane

Ela Leskovšek Čomič, 6. a
Julija Deželak, 6. a

Tanja Stermecki, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Feminizem in seksizem med osnovnošolci

Tea Horvat, 9.a

Tjaša Nežmah

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Uživanje alkohola in kajenje med mladoletniki

Pia Jelena Džakulin, 9.b

Tjaša Nežmah
Vesna Pekarovič Džakulin, dr. med.

II. osnovna šola Celje

II. skupina

Odnos celjskih devetošolcev do orožja

Lana Jereb, 9.b
Tina Horvat, 9.b
Nelisa Botonjič, 9.b

Alex Wirth

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Odnos učiteljev do dvojno izjemnih učencev na celjskih osnovnih šolah

Živa Sivka, 9.b
Tim Mikola, 9.b

Katja Kojnik Vengust, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Ah, spet ti oglasi!

Blaž Kocijan, 8.a
Gal Guček, 8.a
Nik Ocvirk, 7.a

Maja Kmecl, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Mladi in moda

Isabela Hubert Pluemper, 7.b
Tia Maria Turk, 7.b
Ana Dujaković, 7.b

Simona Turnšek, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

POVEJ BREZ BESED - analiza poznavanja nebesednega komuniciranja v Osnovni šoli Vojnik

Nuša Gobec, 9. razred

Simona Šarlah, prof.

Osnovna šola Vojnik

I. skupina

Vrednote, ki jih privzgajajo Pravila šolskega reda Osnovne šole Vojnik

Maja Sivka, 9. razred
Laura Šarlah, 9.razred

Simona Šarlah, prof.

Osnovna šola Vojnik

II. skupina

Recikliranje tekstila

Tamara Pinter, 8.
Kaja Senegačnik, 8.

Nina Križanec Rodica, prof.

Osnovna šola Antona Bezenška Frankolovo

I. skupina

Razvoj ločitvenega testa Jungovih tipov osebnosti in poskus njegove uporabe

Anita Blatnik, 9.

Marko Jeran, raz. sod.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

I. skupina

Vpliv sodobnih medijev na življenje najstnikov

Blaž Pavlič, 9.a
Jure Podgoršek, 9.a

Jožica Novak, prof.

OŠ Franja Malgaja Šentjur

I. skupina

Turizem v občini Štore in možnosti za njegov razvoj

Blažka Žnidar, 9. b
Jan Korenjak, 9. b
Pia Popovič, 9. a

Tonja Vrbovšek, prof. slo.

Osnovna šola Štore

I. skupina

Obljuba dela dolg

Iza Verbovšek, 9.b
Andreja Guček, 9.b
Petra Špan, 9.b

Jasmina Oblak

OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice

I. skupina

Nakup letalskih kart preko spleta

Jakob Ban, 9. razred
Kamil Wahibi, 9. razred

Polona Bastič, prof.

Osnovna šola Vojnik

I. skupina

Domače naloge in skrb za hišnega ljubljenčka

Tjaša Kristan, 9.a
Natalija Makar, 9. a

Danica Jakop Iršič, prof.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Od pomoči v družini do dobrodelnosti

Vita Peserl, 8.b

Marija Zorko, prof.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Vpliv igrice Pokemon Go na učence

Živa Romih, 7.b
Nina Ješovnik, 7.b
Enej Martin Gošnjak, 7.b

Darja Jeran, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Komunikacija med sorojenci

Pascal Plazar, 8.b
Jan Gutenberger, 8.b

Mateja Turk, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Prokrastinacija

Maša Lilija, 8. a
Pia Lilija, 6.a
Živa Lilija, 6.a

Tanja Stermecki, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Vrednote in poklici prihodnosti

Katarina Pirc, 7.b
Nuša Zupan, 9.b

Bojan Poznič, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Bigoreksija

Vita Viva Marolt, 9. a
Maša Kebe, 9. a

Ksenija Koštomaj

Osnovna šola Lava

I. skupina

Kozolci na obrobju Celja

Filip Cokan, 8.a
Tadej Bezgovšek, 8.a

Marko Moškotevc, prof. zgod. in geo.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Tablični računalniki na OŠ Hudinja

Izidor Slapnik, 7.b

Lidija Ulaga, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Dostopnost celjskih restavracij za gibalno ovirane osebe

Eva Krajnc-zagrušovcem, 7.b
Saša Brodej, 9.b
Tajda Skalicky, 7.b

Tea Žgajner, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Obdarovanje učiteljev ob koncu šolskega leta

Urh Šarlah, 7.b
Manja Drobne, 7.b

Olga Kožel, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Lego

Tin Napret, 7.b
Lan Senica, 7.b

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Digitalni otroci - naša prihodnost

Gašper Krajnc, 6.b
Miha Ernst, 6.b
Janez Vincenc Koščak, 6.b

Sanja Podgoršek, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Prostorski in demografski razvoj naselja Prekorje

Tilen Grobelšek, 7.b
Timotej Belina, 8.b
Simon Sovič, 8.b

Sandi Šarman, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Jezikovna pravilnost in ustreznost v največjem trgovskem centru v Celju

Kaja Hrovat, 8. a
Lija Kužner, 8. a

Črt Močivnik

I. osnovna šola Celje

I. skupina

Pravopisne napake na prehrambenih izdelkih

Tea Simič, 8. b

Črt Močivnik

I. osnovna šola Celje

I. skupina

Me vlečeš za nos? No, I'm just pulling your leg!

Lina Knez Štorman, 8. a
Patricia Petrej Črešnar, 9. b
Andraž Mlinar, 9. b

Romana Daugul, prof.
Nataša Slapnik

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Celeia - arheološki sprehod poldrugo tisočletje nižje

Tia Eria Skrt, 7. a
Nana Čulk, 7. a

Tomislav Golob, prof. zgod. in geo.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Roman Lešek - osebnost mojega kraja

Nika Roš, 7.b
Ivanka Žaberl, 7.b

Jana Draksler, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Osebnost mojega kraja - Bojan Šrot

Zala Vrečko, 7.b
Maja Vavdi, 7.b
Nika Gračnar, 7.b

Mateja Hrastnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Pomen branja

Lana Kolar, 9.b
Neža Mastnak, 9.b
Neža Vrečko, 9.b

Jožica Novak, prof.

OŠ Franja Malgaja Šentjur

I. skupina

"Naš novi dom" - Osnovna šola Štore v šolskih letih 1967/68 ter 2015/16

Timeja Kostrevc, 9.b
Iva Mravlak, 9.b

Maja Korošec, prof.biol, univ.dipl.biol.
Barbara Žlender, prof.

Osnovna šola Štore