javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog, ki bodo predstavljene na 38. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« aprila 2016.

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

R A Z P I S U J E

javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog,

ki bodo predstavljene na 38. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

»MLADI ZA CELJE« aprila 2016.

 

I.   POGOJI NATEČAJA

K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje.

Pravico do sodelovanja na 38. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo po zaključku 37. srečanja mladih raziskovalcev (maj 2015).

II.  PRIJAVE

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 38. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati naslednja  p r a v i l a:

 1. Oddati PREDPRIJAVO do  16. novembra 2015, na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si .

 1. Potrditi KONČNO PRIJAVO do 18.  januarja 2016 na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si.

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE osnovnošolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do  7. marca 2016.

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE srednješolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 14. marca 2016.

 1. Raziskovalna naloga mora biti oddana v tiskani obliki v dveh izvodih skladno z Navodili za izdelavo, izgled in predstavitev raziskovalne naloge.
  Elektronska verzija naloge se v skladu s Smernicami za pripravo raziskovalnih nalog v elektronski obliki odda preko spletne aplikacije na naslovu: raznal.mladizacelje.si

 1. Ob oddaji raziskovalne naloge se odda povzetek za bilten »MLADI ZA CELJE 2016«.

 1. Avtor naloge mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (od 10 do 15 min).

 1. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog.

 1. Pri eni raziskovalni nalogi smejo kot avtorji sodelovati največ 3 učenci oziroma dijaki.

 1. Tiskano obliko raziskovalne naloge pošljite na naslov:

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Vse dodatne informacije dobite pri Željku Ciglerju na tel. št.: 03 42 65 852 oz. elektronskem naslovu   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

III.  PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo 30. marca 2016, 

na OŠ Hudinja, Mariborska 125, 3000 Celje.

Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo  5. aprila 2016 

na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

IV.  NAGRADA

Najboljše avtorje - raziskovalce celjskih osnovnih in srednjih šol bo Mestna občina Celje nagradila z izletom maja 2016.

V.  DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG

Raziskovalne naloge so shranjene v Osrednji knjižnici Celje in so javno dostopne tudi  na spletnem naslovu www.mladizacelje.si.

Srečko Maček                                                                                  Polona Ocvirk

predsednik Komisije                                                                          vodja Oddelka za

Mladi za Celje                                                                                    družbene dejavnosti