Rezultati 2015 : Srednješolci

Rezultati 37. srečanja mladih raziskovalcev - SŠ, 8. april 2015, ŠC Celje

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

I. skupina

Tveganje korupcije na GCC

Jure Macuh, 4.b

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje Center

I. skupina

Revščina med mladimi na Gimnaziji Celje - Center

Ana Boršič, 3.a

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje Center

I. skupina

Kultura uživanja alkoholnih pijač in prehod v odvisnost

Ana Marija Pušnik, 4.d

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje Center

II. skupina

Portret gospe Jožice Ramšak

Maša Kolar, 2. KTA
Klara Prislan, 2. KTA

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

AYURVEDA - šola življenja

Veronika Drobne, 2. KTA
Tjaša Šprajc, 2. KTA

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Osvečšenost ljudi o vplivu zdravil na vožnjo

Klara Vrtačnik, 2. C

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Pogled ljudi na vrsto pokopa umrlega

Tanja Arzenšek, 2. B
Neja Šardi, 2. A

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Prepoznavanje in pojmovanje spletnega nasilja pri dijakih Srednje zdravstvene šole Celje

Lana Šuster Štiglic, 1. E

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Pogled reševalcev na svoje delo v različnih okoljih

Anja Ošlak, 2. D
Tinkara Švab, 2. D

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Moralne vrednote skozi oči dijakov Srednje zdravstvene šole Celje

Marija Seničar, 3. E
Sanja Seničar, 3. E

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Pogledi dijakov četrtih letnikov različnih celjskih šol na ilegalne droge in njihov vpliv na prometno varsnost

Tea Kunej, 1. D
Lucija Filipančič, 1. D

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Merjenje razdalje z optičnim senzorjem

Miha Kajbič, M2c
Žan Kramžar, M2c
Vid Černec, M2c

Anton Ovtar, dipl. inž.
Stevo Romanić, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Doziranje materiala za sintranje

Miha Kajbič, M2c
Žan Kramžar, M2c
Luka Tomšič, M2c

Anton Ovtar, dipl. inž.
Stevo Romanić, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Upravljanje prestav na volanu

Kristjan Štefanič, M4c
Domen Potočnik, M4c
Leon Janžek, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

MPS postaja - naprava za izdelovanje obeskov

Gašper Hribernik, M4c
Tadej Blažic, M4c
Primož Čuvan, M4c

Matjaž Cizej, univ.dipl.inž.el.
Marjan Jamnišek, inž.
Peter Kuzman, univ. dipl. inž.
Alojz Svetec

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Samodejni vzdrževalec rastlin

Nino Kuzma, M4c

Matej Veber, univ. dipl. inž.
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Uporaba strojnega vida pri igranju šaha

Denis Furman, M4c

Robert Ojsteršek, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Uporaba tehnologij 3D tiskanja in robotskega frezanja

David Rupnik, M4c
Luka Kresnik, M4c

Matej Veber, univ. dipl. inž.
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Vodenje pršilnika hmelja

Samo Šlander, M4c
Žiga Stopar, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Avtomatizacija rastlinjaka

Leon Cugmas, M4c

Matej Veber, univ. dipl. inž.
mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Vpliv reklamnih oglasov na gledalce

Anja Podgornik, M4e
Klara Ribič, M4e
Ana Lucija Župnek, M4e

Dušan Vešligaj, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Primerjava črno- bele in barvne televizije

Klemen Finkšt, M4e
Nejc Venek, M4e

Dušan Vešligaj, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Digitalizacija ornamentov slovenske krasilne umetnosti

Eva Hudales, M4e
Matic Bunerlad, M4e
David Hrastnik, M4e

Marko Radosavljević, prof.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Preizkušanje uspešnosti koreninjenja potaknjencev pelargonij (Pelergonium spp.) s pomočjo EM tehnologije

Darja Črnko, 5.dHT
Maruša Grmšek, 5.dHT

Romana Špes, mag. kmetijstva

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

I. skupina

Ptice visokodebelnih in intenzivnih sadovnjakov

Jure Novak, 3. g
Lara Cigler, 3.g
Anja Skale, 3. g

Marija Vodušek,
Dušan Klenovšek

Ekonomska šola Celje

I. skupina

Merjenje koncentracije radona v kletnih in bivalnih prostorih

Tim Šlosar, 1.č
Rene Ratej, 1.č

Roman Ocvirk, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Uživanje mleka in laktozna intoleranca

Jurij Martinčič, 3. c

Mojca Plevnik Žnidarec, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Vpliv tapkanja na zmanjšanje simptomov treme

Luka Razboršek, 4.b

Tatjana Jagarinec, prof.
mag. Brigita Kričaj Korelc, univ. dipl. psih.

I. gimnazija v Celju

III. skupina

Stres med mladimi

Larisa Lenart, 3.b
Zala Podkrižnik, 3.b

Helena Maher Resinovič

Gimnazija Celje Center

I. skupina

Ovčereja kot možnost trajnostnega razvoja Solčavskega

Gregor Grušovnik Strmčnik, 2.d
Jure Zagradišnik, 2.d

Nataša Marčič, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Odvisnost od igranja spletnih iger med mladimi v Celju

Tadej Počivavšek, 2.c

Lea Gornjak, univ. dipl. psih.
Nina Trojner, prof. soc.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Načrtovanje umetnih genskih omrežij

Ana Milovanović, 3.b
Ana Halužan Vasle, 4. č

Tina Lebar, univ.dipl. inž.kem.
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

"Britof je krasen, bolj podoben parku kakor pokopališču."

Urh Ferlež, 2. e

mag. etnologije Vesna Milojević, prof.
Marko Moškotevc, prof. zgod. in geo.

I. gimnazija v Celju

II. skupina

Primerjava biološko in industrijsko pridobljenega sadja ter zelenjave

Nejc Poprijan, K4A

Mihela Jug, univ. dipl. inž.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Določanje alfa kislin v vzorcih hmelja

Luka Povše, K4A

Mihela Jug, univ. dipl. inž.
dr. Iztok Košir

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Primerjava različnih metod ekstrakcije lubja bele vrbe in analiza sestave ekstraktov

David Kovačič, K3A
Peter Robič, K3A
Miha Hotko, K3A

Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl. inž.kem.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Iskreno o anoreksiji

Tomaž Maroh, K1A
David Ribar, K1A

dr. Anita Laznik, prof.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

TEHNIČNO-TEHNOLOŠKE POMANJKLJIVOSTI CESTNO PROMETNE SIGNALIZACIJE

Dejan Frece, 4p1
Matija Zabret, 4p1
Nataša Škrabl, 4p1

mag. Roman Krajnc, univ. dipl. inž. teh. prom.

ŠCC, Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko

I. skupina

Storitev za shranjevanje datotek na oblaku

Franci Šacer, R4B
Jan Kumberger, R4B
Boštjan Koštomaj, R4B

mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Python, Java in C# na Raspberry Pi

Urban Vidmar, R4B
Jaša Pelc, R4B
Nik Prodanovič, R4B

mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Krmiljenje dekorativne nape

Oskar Žveglič, E-4A

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Krmiljenje grafičnega prikazovalnika

Anže Jurkošek, E-3A

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

ŠCC,Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

JAZ, GLASBA, ONI

Kim Broder, 1.g
Karin Krajšek, 1.g
Ditka Založnik, 1.g

Nina Trojner, prof. soc.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Multifunkcijsko avtonomno vozilo

Dominik Nemec, M3c
Peter Planko, M3c
Tilen Zidar, M3c

Robert Ojsteršek, dipl. inž.
Marjan Jamnišek, inž.
Matjaž Cizej, univ.dipl.inž.el.
Stevo Romanić, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Arhitektura mrliške vežice v domovih starejših

Nataša Maksimović, 1. C
Anja Lužar, 1. C
Tamara Nikolić, 1. C

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

II. skupina

Univerzalni terilec orehov in lešnikov

Nejc Kovač, S4B
Klemen Kovač, S4B
Žan Nerad, S4B

Jože Prezelj, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Avtomatizirana naprava za šiljenje svinčnikov

Alen Kovše Škerget, S3F
Uroš Čvan, M3F
Žan Cencelj, M3F

Alojz Svetec
Marjan Jamnišek, inž.
Matjaž Cizej, univ.dipl.inž.el.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Slovenski stavbarski kamen

Karmen Sotošek, 3.
Nataša Sotlar, 3.

Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

II. skupina

Vitamin K - nujno zlo

Tin Centrih, 4. b

mag. Lea Glažar, prof.
dr. Helena Prosen, univ.dipl. inž.kem.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Odnos gimnazijcev do znanja tujih jezikov

Eva Esih, 4.f

Lilijana Hindel, prof.
Nina Trojner, prof. soc.

I. gimnazija v Celju