Raziskovanje mladih v koraku z gospodarstvom

petek, 25. septembra 2015, ob 13. uri v Osrednji knjižnici Celje (študijska soba v 3. nadstropju).
Posvet, ki bo potekal v okviru projekta »Noč raziskovalcev 2015«, je v prvi vrsti namenjen koordinatorjem mladinskega raziskovalnega dela na šolah, mentorjem, mladim raziskovalcem ter predstavnikom gospodarstva in negospodarstva, s ciljem spodbuditi večjo povezanost mladinskega raziskovanja z realnimi problemi in izzivi.