Člani komisije

Srečko Maček, predsednik
Osrednja knjižnica Celje

Nataša Marčič, članica
I. gimnazija v Celju

Tomislav Viher, član
ŠCC, Gimnazija Lava

Katja Teršek, članica
Srednja ekonomska šola Celje

Boštjan Štih, član
OŠ Hudinja

Jana Draksler, članica
OŠ Frana Kranjca

Mojmir Mosbruker, član
IV. OŠ Celje

Carmen Leitner Banovšek, članica
Celjske lekarne

Olga Petrak,
članica

Astrid Pešec, častna
članica

mag. Jožica Dolenšek,
častna članica

Majda Omahen Zlatolas,
častna članica