javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog, ki bodo predstavljene na 37. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« aprila 2015.

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

R A Z P I S U J E

javni natečaj za prijavo raziskovalnih nalog,

ki bodo predstavljene na 37. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev

»MLADI ZA CELJE« aprila 2015.

 

I.   POGOJI NATEČAJA

K sodelovanju vabimo mlade raziskovalce in mentorje z osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje.

Pravico do sodelovanja na 37. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev »MLADI ZA CELJE« imajo vsi učenci od vključno 6. razreda osnovne šole naprej in srednješolci, ki bodo izdelali raziskovalno nalogo v letošnjem šolskem letu.

II.  PRIJAVE

Vsi, ki želijo aktivno sodelovati na 37. srečanju mladih raziskovalcev in njihovih mentorjev, morajo upoštevati naslednja  p r a v i l a:

 1. Oddati PREDPRIJAVO do  17. novembra 2014, na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si .

 1. Potrditi KONČNO PRIJAVO do 19.  januarja 2015 na elektronskem obrazcu,  ki je objavljen na spletni strani projekta  www.mladizacelje.si.

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE osnovnošolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do  9. marca 2015.

 1. Oddati RAZISKOVALNE NALOGE srednješolcev vključno  z izjavo avtorjev in mentorjev o seznanjenosti z razpisnimi pogoji, o urejenih avtorskih pravicah in dovoljenjem za javno objavo rezultatov do 16. marca 2015.

 1. Raziskovalna naloga mora biti oddana v tiskani obliki v dveh izvodih skladno z Navodili za izdelavo, izgled in predstavitev raziskovalne naloge.
  Elektronska verzija naloge se v skladu s Smernicami za pripravo raziskovalnih nalog v elektronski obliki odda preko spletne aplikacije na naslovu: raznal.mladizacelje.si

 1. Ob oddaji raziskovalne naloge se odda povzetek za bilten »MLADI ZA CELJE 2015«.

 1. Avtor naloge mora sodelovati na srečanju z javnim zagovorom (od 10 do 15 min).

 1. Šole morajo pred oddajo same opraviti izbor raziskovalnih nalog.

 1. Z raziskovalno nalogo lahko avtorji sodelujejo le na tekmovanju »MLADI ZA CELJE« in v nadaljevanju na katerem koli državnem ali mednarodnem tekmovanju po kriterijih, ki jih določi organizator.

 1. Pri eni raziskovalni nalogi smejo kot avtorji sodelovati največ 3 učenci oziroma dijaki.

 1. Tiskano obliko raziskovalne naloge pošljite na naslov:

MESTNA OBČINA CELJE

Oddelek za družbene dejavnosti

Trg celjskih knezov 9

3000 CELJE

Vse dodatne informacije dobite pri Željku Ciglerju na tel. št.: 03 42 65 852 oz. elektronskem naslovu   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

III.  PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH NALOG

Javni zagovor raziskovalnih nalog za učence osnovnih šol bo 2. aprila 2015, 

na OŠ Hudinja, Mariborska 125, 3000 Celje.

Javni zagovor raziskovalnih nalog za dijake srednjih šol bo  8. aprila 2015 

na Šolskem centru Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

IV.  NAGRADA

Najboljše avtorje - raziskovalce 37. srečanja bo Mestna občina Celje nagradila z izletom maja 2015.

V.  DOSTOPNOST RAZISKOVALNIH NALOG

Raziskovalne naloge so shranjene v Osrednji knjižnici Celje in so javno dostopne tudi  na spletnem naslovu www.mladizacelje.si.

Srečko Maček                                                                                  Polona Ocvirk

predsednik Komisije                                                                          vodja Oddelka za

Mladi za Celje                                                                                    družbene dejavnosti