Rezultati 2014 : Državno srečanje

REZULTATI PREDSTAVNIKOV MOC NA DRŽAVNEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV - OŠ IN SŠ Murska Sobota, 19. maj 2014

ZLATO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Arhitektura ali gradbeništvo

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Kristina Kaučič, Špela Kok in Saša Osek

Tanja Barle

Življenje na visokem

Arhitektura ali gradbeništvo

Srednja zdravstvena šola Celje

Maja Ključevšek in Maša Ključevšek

Peter Čepin Tovornik

Arhitektura bivalnega prostora živali v osnovnih in srednjih šolah

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Ina Podkoritnik

Marjeta Gradišnik Mirt

Popis dnevnih metuljev na mokrotnih travnikih ob potoku Dobje pri Cerovcu s poudarkom na strašničnem in temnem mravljiščarju

Geografija ali geologija

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Urh Končan, Bor Lazar in Matej Planinšek

Bojan Rebernak

Geografski "duo" v KS Pod gradom

Interdisciplinarna področja

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Matjaž Črešnar, Urban Remic in Tomaž Oprešnik

Andro Glamnik in Matej Veber

Predrezilo na tračni žagi za razrez hlodovine

Kemija ali kemijska tehnologija

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Nik Kajtna

Marko Jeran in Milena Žohar

Razvoj in uporaba reakcijskega sistema na osnovi kemiluminiscenceza ciljane forenzične aplikacije

Kemija ali kemijska tehnologija

I. gimnazija v Celju

Jan Gojznikarin in  Nejc Kejžar

Mojca Benčina in Mojca Alif

Vpliv pozitivno nabitih proteinov na internalizacijo eksogene DNK

Slovenski jezik ali književnost

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Miha Žolek

Anita Laznik

Spletno nasilje v literaturi

SREBRNO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Astronomija ali fizika

I. OŠ CELJE

Timotej Fendre in Dominik Fendre

Lea Červan

S čim čistimo vetrobranska stekla avtomobila

Arhitektura ali gradbeništvo

Osnovna šola Lava Celje

Maj Antončič, Maj Mravlak in Marko Vrečer

Urh Kodre

Bližnjice

Arhitektura ali gradbeništvo

IV. osnovna šola Celje

Anja Kolar, Nikita Kroflič in Urh Kundih

Jerneja Pavlič

Urbano vrtičkarstvo v Celju

Ekologija z varstvom okolja

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

Tjaša Antolinc in Tjaša Romih

Ljubomir Milenkovič

Vodnjaki v Dobovcu in Turnem

Elektrotehnika, elektronika in robotika

Osnovna šola Hudinja

Jan Vrečer, Rok Vrečer in Tim Šlosar

Uroš Kalar

Elektroprevodna barva

Elektrotehnika, elektronika in robotika

Osnovna šola Hudinja

Eva Šorn

Boštjan Štih

Pridobivanje električne energije z gorivno celico

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Klemen Šprajc in Anton Črešnar

Gregor Kramer

Avto robot

Sociologija

IV. osnovna šola Celje

Zala Božanič, Jasna Hadžić in Rok Klajnšek Grajž

Mojmir Mosbruker

Stereotipi

Sociologija

Gimnazija Celje - Center

Katja Gobec

Sergej Vučer

Anoreksija kot problem sodobne družbe

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Lovro Borovnik, Blaž Režabek in Blaž Štor

Roman Zupanc in Andro Glamnik

Kolo z motorjem na električni pogon

Varnost v cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Lucija Novak in Tjaša Arnik

Peter Čepin Tovornik

Mnenje in delo mejne policije na Policijski upravi Celje

Zgodovina ali umetnostna zgodovina

III. OŠ CELJE

Žiga Šarman in Marko Zabav

Tomislav Golob

Celjsko sokoljstvo skozi oči časopisa Nova doba

Zgodovina ali umetnostna zgodovina

I. gimnazija v Celju

Urh Ferlež

Marko Moškotevc in Vesna Milojević

Sto let celjske palače znanja

Druga področja

Osnovna šola Hudinja

Hočevar, Nina Maček in Anja Žerjav

Boštjan Štih

Mladostniki in zaščita pred soncem

Druga področja

Srednja zdravstvena šola Celje

Kaja Koštomaj in Ana Sajovic

Peter Čepin Tovornik

Pogledi dijakov na transplantacijo organov

BRONASTO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

Biologija

Osnovna šola Ljubečna

Sara Kopriva

Marjeta Gradišnik Mirt

Primerjava učinkov domačega in kupljenega medu na izbrane vrste bakterij

Biologija 

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

Ana Blatnik in Taja Jančič

Marko Jeran in Milena Žohar

Ovrednotenje okolju prijaznega postopka za količino izolirane DNA iz ekološkega in biološkega okolja

Biologija

I. gimnazija v Celju

Diana Podgoršek in Jana Gulin

Tatjana Jagarinec

Na sledi petemu okusu

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Sven Pirš, Tadej Jeršič in Alen Lamper

Marjeta Gradišnik Mirt

Življenje v potoku Dajnica

Ekologija z varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Nika Banovšek, Nina Cingl in Klara Hribernik

Marjeta Gradišnik Mirt

Popis ptic, ki prezimujejo na Šmartinskem jezeru

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Anže Jurkošek

Gregor Kramer

Stabilizator letenja radijsko vodenega letala

Elektrotehnika, elektronika in robotika

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Tilen Klinar

Gregor Kramer

Računalniško voden avto

Geografija ali geologija

Osnovna šola Hudinja

Karin Krajšek in Laura Gloria Pratnemer

Sandi Šarman

Krajevna identiteta prebivalcev Mestne četrti Hudinja in Krajevne skupnosti Škofja vas

Interdisciplinarna področja

I. osnovna šola Celje

Albulena Ramani, Merite Xhini in Dielleza Xhini

Helena Stepišnik

Slovenija - moja druga domovina

Interdisciplinarna področja

Osnovna šola Ljubečna

Klementina Zavšek

Marjeta Gradišnik Mirt

Pojavljanje in prepoznavanje pelinosliste žvrklje ob južnem delu Šmartinskega jezera

Interdisciplinarna področja

I. gimnazija v Celju

Sara Črepinšek

Nataša Marčič

Semena: naš zaklad, naša prihodnost

Kemija ali kemijska tehnologija

Osnovna šola Frana Roša Celje

Maja Cilenšek in Eva Polutnik

Lotty Cojhter

Barvila v jesenskem in zimskem listju

Psihologija ali pedagogika

III. osnovna šola Celje

Zorana Stjepanović in Liza Brilej

Darja Bastl

Po znanje v Hermanov brlog

Računalništvo ali telekomunikacije

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Žan Korez,  Anže Lazar in Rok Mešiček

Borut Slemenšek

Upravljanje avtomobila z Raspberry pi-jem

Računalništvo ali telekomunikacije

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Peter Močnik in Mitja Gologranc

Boštjan Resinovič

Računalniško voden sistem za nadzor gasilskega tekmovanja

Računalništvo ali telekomunikacije

ŠCC, Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

David Šket, Jani Pezdevšek in Klemen Uršič

Boštjan Resinovič

Medplatformski sistem za urnike in nadomeščanja

Računalništvo ali telekomunikacije

ŠCC, Gimnazija Lava

David Simunič

Tomislav Viher

Izdelava spletnega brskalnika

Računalništvo ali telekomunikacije

Gimnazija Celje - Center

Uroš Hercog

Otmar Uranjek

Mobilna aplikacija e-matura

Računalništvo ali telekomunikacije

Srednja zdravstvena šola Celje

Tinkara Kozovinc

Peter Čepin Tovornik

Poznavanje in uporaba računalništva v tretjem življenjskem obdobju

Slovenski jezik ali književnost

I. osnovna šola Celje

Luka Dimitrijević, Filip Burnik in Urh Burnik

Črt Močivnik

Besedilni korpusi slovenskega jezika

Sociologija

Gimnazija Celje - Center

Lucija Cestnik

Sergej Vučer

Jehovova priča sem

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Andraž Mihelin, Urban Mikic in Tomaž Rejc Zagožen

Milica Šteger

Domet in natančnost doma izdelanega samostrela

Tehnika ali tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Hana Ocvirk, Pia Žižek in Žan Krošl

Uroš Stilin

Slikam, kako raste

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Rok Krivec in Rok Poznič

Roman Zupanc

Gozdarska deska s hidravličnimi kleščami za hlodovino

Tehnika ali tehnologija

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

Anže Plevnik, Rok Kresnik in Gregor Kramer

Roman Zupanc

Predelava avtomobila na električni pogon

Varnost v cestnem prometu

Osnovna šola Ljubečna

Nina Planinšek in Jan Grušovnik

Marjeta Gradišnik Mirt

Analiza uporabe varnostnega pasu v avtomobilu pri starših in učencih naše šole

Varnost v cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Neja Grobelnik in Sanel Sinanović

Peter Čepin Tovornik

Opravljanje vozniškega izpita paraplegikov

Zgodovina ali umetnostna zgodovina

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Zala Čečko in Nika Pušnik

Jana Draksler

Marjan Fabjan - osebnost mojega kraja

Druga področja

Osnovna šola Hudinja

Žana Čović in Meliha Imamović

Nika Cvirn

Debelost med učenci naše šole

Druga področja

I. gimnazija v Celju

Ana Pasarič, Neža Ema Komel in Ana Klemen

Ivana Šikonija in Irena Robič Selič

Je latinščina res mrtev jezik?