MLADI RAZISKOVALCI PREJELI PRIZNANJA ZA RAZISKOVALNO DELO

Celje, 5. junij 2014 –V veliki dvorani Narodnega domu v Celju je danes potekala zaključna prireditev, na kateri sta podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk in predsednik Komisije Mladi za Celje Srečko Maček podelila zahvale in priznanja mladim raziskovalcem celjskih osnovnih in srednjih šol.

V šolskem letu 2013/2014 je v mladinskem raziskovalnem delu v Celju sodelovalo 276 mladih osnovnošolskih in srednješolskih raziskovalcev, ki so izdelali 133 raziskovalnih nalog s 26 področij. Pri tem jim je pomagalo 107 mentorjev in 22 koordinatorjev, nad pregledom in oceno devetdesetih strokovnih ocenjevalcev pa je ves čas bdela Komisija Mladi za Celje.

Podžupanja Mestne občine Celje mag. Darja Turk je v nagovoru poudarila pomen raziskovalnega duha mladih, ki je iz leta v leto večji in ga mladi iz celjskih osnovnih in srednjih šol kažejo že 36. leto. S tem svojemu znanju dajejo praktično vrednost in pridobivajo dragocene življenjske izkušnje. Mestna občina pa poleg raziskovalnega dela spodbuja in nagrajuje tudi kreativno ustvarjanje mladih, saj smo pred kratkim, konec maja, s priznanji nagradili najboljše poslikave, ki so jih v počastitev »leta Barbare Celjske« že 18. naslikali otroci iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Pred podelitvijo je mlade raziskovalce pozdravil tudi predsednik Komisije Mladi za Celje Srečko Maček, ki je uvodoma pohvalil veliko zanimanje mladih za raziskovanje, katerega rezultat so številne kakovostne raziskovalne naloge. Pohvalil je letošnje rezultate, saj je bilo po oceni komisije letos kar 70-odstotkov nalog uvrščenih v prvo skupino. Posebej razveseljuje že pred letom dni zaznan trend rasti števila sodelujočih mladih raziskovalcev in mentorjev (25 več) ter prav tako dosežkov mladih na državnem srečanju mladih raziskovalcev.

Delo z mladimi v Celju je sicer letos zaznamovalo kar nekaj pomembnih dogodkov – v mesecu marcu so se mladi osnovnošolski ustvarjalci že 27. po vrsti udeležili tradicionalnih Roševih dnevov, ki so dobro zastavljena in že trdno zasidrana literarna dejavnost ne le v Celju, ampak v slovenskem prostoru. Za najboljše mlade raziskovalce je v preteklem mesecu bilo pomembno zlasti državno srečanje mladih raziskovalcev v Murski Soboti, na katerem je bilo podeljenih 8 zlatih, 15 srebrnih in 30 bronastih priznanj. Ob svoji 40-letnici letošnje leto obeležuje tudi II. Osnovna šola Celje, ki je med prvimi pričela z mednarodno dejavnostjo in žanje uspehe na mnogih področjih.

Vse raziskovalne naloge so shranjene v celjski knjižnici in v elektronski obliki dostopne tudi na svetovnem spletu. Z letošnjim raziskovalnem letom je bil poleg že obstoječe spletne strani vzpostavljen tudi Facebook profil, kjer so dostopne aktualne informacije o projektu.

 

Mestna občina Celje
Lucija Gornjak
Odnosi z javnostmi