Rezultati 2014 : Srednješolci

Rezultati 36. srečanja mladih raziskovalcev - SŠ, 9. april 2014, ŠC Celje

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

II. skupina

Macesnikov plaz

Urška Ošep, g-3.a
Klara Nemec, g-4.b

Ljubomir Milenkovič, univ. dipl. inž. grad.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

I. skupina

Feminizem v moderni družbi

Barbara Kaučič, 4.č

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Idealne podobe ženske skozi stoletja

Flavija Bornšek, 4.d

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Anoreksija kot problem moderne družbe

Katja Gobec, 4.d

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Jehovova priča sem

Lucija Cestnik, 4. č

Sergej Vučer, prof.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Vodnjaki v Dobovcu in Turnem

Tjaša Antolinc, G-3.c
Tjaša Romih, G-3.c

Ljubomir Milenkovič, univ. dipl. inž. grad.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

I. skupina

Življenje na visokem

Kristina Kaučič, G-3.b
Saša Osek, G-4.b
Špela Kok, G-3.b

Tanja Barle, univ. dipl. inž. arh.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

I. skupina

Arhitektura bivalnega prostora živali v osnovnih in srednjih šolah

Maja Ključevšek, 1. a
Maša Ključevšek, 1. a

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

II. skupina

Poznavanje in uporaba računalništva v tretjem življenjskem obdobju

Tinkara Kozovinc, 1. e

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Opravljanje vozniškega izpita paraplegikov

Neja Grobelnik, 1. c
Sanel Sinanović, 1. pti

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Kako gledamo na umiranje in smrt?

Sanja Seničar, 2. e
Marija Seničar, 2. e

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Zgodovina tekmovanja Srednjih zdravstvenih šol Slovenije za priznanje Angele Boškin

Petra Emilija Kompan, 1. pti

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

III. skupina

Delo mejne policije na Policijski upravi Celje

Lucija Novak, 3. b
Tjaša Arnik, 3. b

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

Pogledi dijakov na transplantacijo organov

Kaja Koštomaj, 1. c
Ana Sajovic, 3. b

Peter Čepin Tovornik, dipl.san.inž.

Srednja zdravstvena šola Celje

I. skupina

eMatura

Uroš Hercog, 4.b

Otmar Uranjek, prof.mat.in fiz.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Gozdarska deska

Rok Krivec, S4a
Rok Poznič, S4a

Roman Zupanc, inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Predelava avtomobila na električni pogon

Anže Plevnik, S4a
Rok Kresnik, S4a
Gregor Kramer, S4a

Roman Zupanc, inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Hidravlična zagozda

Urban Rat, S4a
Anže Sedoner, S4a

Roman Zupanc, inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Daljinsko vodenje hidravlične prikolice za hmelj

Klemen Ocvirk, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

III. skupina

Motorized mountainboard

Gašper Košak Vpevec, M4c
Jožef Fidler, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Predrezilo na tračni žagi za razrez hlodovine

Matjaž Črešnar, M4c
Urban Remic, M4c
Tomaž Oprešnik, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Razmetovalec silaže

David Kugler, M4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Izdelava strokovne revije : Oprema TV studia

Sabina Zupanc, M4e

Natalija Talan Fošnarič, dipl. inž.
Alen Pavšar, inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

II. skupina

Primer piktograma : od ideje do tiska

Špela Goričnik, M4d
Sara Rosc, M4d

Natalija Talan Fošnarič, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Stabilizator letenja radijsko vodenega letala

Anže Jurkošek, E3A

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Računalniško voden avto

Tilen Klinar, E4B

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

LED prikazovalnik

Jure Vrbovšek, E3c

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Merilnik časa za gasilska tekmovanja

David Tiselj, E3c
Tilen Cmok, E4b

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

seminarska naloga

Haiku

Klemen Gumzej, R3B

Anita Laznik, prof.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Spletno nasilje v literaturi

Miha Žolek, R3B

Anita Laznik, prof.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Sinteza grafena

Matevž Korošec, K3A

Sebastian Klovar, inž.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Določanje cianovodikove kisline v žganih pijačah

Ana Arh, K4A
Alma Bilajac, K4A

Irena Drofenik, univ.dipl. inž.kem.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Vsebnost kalija v različnih vrstah rastlinskega pepela

Primož Hren, K4A
Anita Žohar, K4A

Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl. inž.kem.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Vsebnost alkohola v različnih vrstah piva

Domen Divjak, K4A

Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl. inž.kem.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

III. skupina

Android aplikacija zavarovalniški agent

Sergey Lobanov, R4B
Matej Simonič, R4B
Andraž Podpečan, R4B

mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Medplatformski sistem za urnike in nadomeščanja

Jani Pezdevšek, R4B
David Šket, R4B
Klemen Uršič, R4B

mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Računalniško voden sistem za nadzor gasilskega tekmovanja

Mitja Gologranc, R4B
Peter Močnik, R4B

mag. Boštjan Resinovič, univ. dipl. inž.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Semena: naš zaklad, naša prihodnost

Sara Črepinšek, 2.b

Nataša Marčič, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Vpliv pozitivno nabitih proteinov na internalizacijo eksogene DNA

Nejc Kejžar, 1.a
Jan Gojznikar, 4.

dr. Mojca Benčina, univ. dipl. inž.
mag. Mojca Alif, univ. dipl. inž.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Sto let celjske palače znanja

Urh Ferlež, 1.

Vesna Milojević, prof.
Marko Moškotevc, prof. zgod. in geo.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Je latinščina res mrtev jezik?

Ana Pasarič, 2.e
Ana Klemen, 3
Neža Ema Komel, 3.

Ivana Šikonija, prof.
Irena Robič Selič, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Na sledi petemu okusu

Jana Gulin, 3.e
Diana Podgoršek, 3.č

Tatjana Jagarinec, prof.

I. gimnazija v Celju

I. skupina

Vpliv uporabe rastnih hormonov na uspešnost cepilne zveze med podlago in cepičem jablane (Malus domestica)

Domen Štamic, 5.dHT

Romana Špes, mag. kmetijstva

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

I. skupina

Diabetiki in njihova prehrana

Urška Cimperšek, 2.D
Maja Sinkovič, 2.D

Danica Centrih, prof. bio in kem.

Gimnazija Celje-Center

I. skupina

Imena in naš odnos do njih

Eva Kučera Šmon, 2.E
Lara Čalasan Dorn, 2.E
Tinkara Godec, 2.E

Helena Maher Resinovič

Gimnazija Celje-Center

II. skupina

Rokomet v Celju - od začetkov do danes

Oskar Žveglič, E3A

Jernej Jančič, prof. športne vzgoje

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Vpliv pravljic na logično razmišljanje

Marina Kovač, 4.AT

Sergeja Jekl, prof.soc. in slo.

Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

II. skupina

Mikroklima stanovanjskega objekta

Mell Garmut, G-4.c
Kristina Kramar Kokalj, G-3.c

Andrej Hrastnik, dipl. inž. grad.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

II. skupina

Prezračevanje naših zgradb

Klara Barbara Krajnc, G-3.a
Barbara Škorjanc, G-3.a

Meta Petriček, univ. dipl. inž. arh.

ŠCC, Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja

I. skupina

Avto robot

Klemen Šprajc, E4B
Anton Črešnar, E4B

Gregor Kramer, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

III. skupina

Razvojna plošča

Danijel Jovanovič, E3A
Nejc Podgoršek, E3a

Andrej Grilc, univ.dipl.inž.el.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

I. skupina

Merjenje zmogljivosti toplotne črpalke za segrevanje sanitarne vode

Nejc Korent, S4a
Klemen Vasle, S4a
Primož Vranič, S4a

Franc Marovt, univ. dipl. inž.
Jože Prezelj, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Upravljanje avtomobila z Raspberry PI-jem

Anže Lazar, R4A
Žan Korez, R4A
Rok Mešiček, R4A

Borut Slemenšek, univ. dipl. inž.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Vpliv statusa na učni uspeh dijaka

Anja Florjančič, 2. g
Anja Skale, 2. g

Tatjana Ivšek, prof.

Ekonomska šola Celje

I. skupina

Določevanje nasičenosti maščob v različnih oljih

Gašper Virant, K4A

Mojca Drofenik Čerček, univ.dipl. inž.kem.

Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo

II. skupina

Peka kostanja in drugih živil v bobnu

Grega Vogrinc, S2i
Dejan Kresnik, S 2i

Anton Ovtar, dipl. inž.
Stevo Romanić, dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

III. skupina

Stroj za ravnanje ALU platišč

David Kumer, M4c
Jure Gojzdnik, M4c
Žiga Klančnik, M 4c

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Matej Veber, univ. dipl. inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Kolo z motorjem na električni pogon

Blaž Režabek, S 4b
Blaž Štor, S4b
Lovro Borovnik, S 4b

mag. Andro Glamnik, univ. dipl. inž.
Roman Zupanc, inž.

ŠCC, Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije

I. skupina

Izdelava spletnega brskalnika

David Simunič, GL - 2. e

Tomislav Viher, univ. dipl. org. dela

ŠCC, Gimnazija Lava

I. skupina

3D kocka

Klemen Cvetko, 4E

Marko Vrečko, prof.

ŠCC, Gimnazija Lava