Rezultati 2014 : Osnovnošolci

Rezultati 36. srečanja mladih raziskovalcev - OŠ, 3. april 2014, OŠ Hudinja

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

II. skupina

Učni uspeh in dovolj spanca - sta res povezana?

Saša Jovanović, 9.b
Ina Trefalt, 9.b

Vanja Ocvirk-karner, univ. dipl. org. dela

Osnovna šola Lava

I. skupina

HIŠNI LJUBLJENČKI - PSI

Tajda Gradišnik, 8.b
Anka Hernavs, 8.b

Ksenija Koštomaj

Osnovna šola Lava

I. skupina

Debatni klubi v Sloveniji

Klara Brežnik, 9.b
Ana Lipovšek, 9.b
Katja Petrič, 9.b

Janja Rozman, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Besedilni korpusi slovenskega jezika

Filip Burnik, 8.b
Urh Burnik, 8.b
Luka Dimitrijević, 8.b

Črt Močivnik

I. osnovna šola Celje

I. skupina

S čim čistimo vetrobranska stekla avtomobilov?

Dominik Fendre, 8
Timotej Fendre, 9

Lea Červan

I. osnovna šola Celje

II. skupina

Se znamo pogovarjati?

Ana Pilko, 8
Vita Komel, 8
Žiga Rebeušek, 8

Višnja Praprotnik, prof.

I. osnovna šola Celje

I. skupina

Slovenija - moja druga domovina

Albulena Ramani, 9
Merite Xhini, 9
Dielleza Xhini, 8

Helena Stepišnik

I. osnovna šola Celje

II. skupina

Ovrednotenje okolju prijaznega postopka za količino izolirane DNA iz ekoloških in bioloških virov

Ana Blatnik, 9
Taja Jančič, 9

Marko Jeran, kem.teh.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

I. skupina

Razvoj in uporaba reakcijskega sistema na osnovi kemiluminiscence za ciljane forenzične aplikacije

Nik Kajtna, 9

Marko Jeran, kem.teh.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško

I. skupina

Popis dnevnih metuljev na mokrotnih travnikih ob potoku Dobje pri Cerovcu s poudarkom na strašničnem in temnem mravljiščarju

Ina Podkoritnik, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Pojavljanje in prepoznavanje pelinosliste žvrklje ob južnem delu Šmartinskega jezera

Klamentina Zavšek, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Popis ptic, ki prezimujejo na Šmartinskem jezeru, v jesensko-zimskem času

Nina Cingl, 9.
Klara Hribernik, 9.
Nika Banovšek, 9

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Življenje v potoku Dajnica

Tadej Jeršič, 8. b
Sven Pirš, 8.b
Alen Lamper, 8.a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Primerjava učinkov domačega in kupljenega medu na izbrane vrste bakterij

Sara Kopriva, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Primerjava odnosa mlajših in starejših učencev naše šole do slovenskih vrst kač

Lara Ulaga, 9.
Klara Salmister, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Analiza uporabe varnostnega pasu pri starših in učencih naše šole

Nina Planinšek, 9.
Jan Grušovnik, 9.

Sonja Kugler, prof.
Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Pridobivanje domačega piva

Malvina Đermanović, 9.
Taja Hribernik, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Primerjava količine eteričnega olja poprove mete in mete spearmint pridobljenega po postopku destilacije z vodno paro

Lana Kores, 8.a
Anja Stopinšek, 8.a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Primerjava pasivnega in aktivnega preživljanja prostega časa pri učencih naše šole

Lina Čater, 8.a
Nika Ivanuš, 8.a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

Kako teža in redna telesna vadba vplivata na povečanje srčnega utripa

Ana Maria Mlakar, 9.
Svit Dolenc, 9.
Jaka Slapnik, 9.

Danica Vergilas, prof.
Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

UPORABA HOMEOPATSKIH ZDRAVIL V NAŠIH DOMOVIH

Kaja Kovše, 7. a
Maša Lesjak, 7. a
Nina Razgoršek, 7. a

Mateja Samastur, prof.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

Izbirni predmeti in astronomija v osnovni šoli

Jona Veber, 9. b
Carolina Ribič, 9. b

Gregor Marinšek, prof. športne vzgoje
Rajko Đudarić, prof.mat.in fiz.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Naravnogeografski "duo" v KS Pod Gradom

Urh Končan, 9.b
Bor Lazar, 9.a
Matej Planinšek, 9.a

Bojan Rebernak, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Vrednote - to sem jaz

Laura Rozman, 8.b
Nina Jakop, 8.b

Iris Frelih, prof.
Alja Žekar, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

II. skupina

Sonaravno urejanje voda na primeru Polulskega potoka

Lara Gobec, 7.a
Neja Novak, 7.b

Sabina Hriberšek, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

II. skupina

Fenološka opazovanja dreves OŠ Frana Kranjca Celje

Alisa Kiker, 8.a
Živa Nardin, 8.a

Barbara Petan, prof. bio in kem.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Marjan Fabjan - osebnost mojega kraja

Zala Čečko, 7.a
Nika Pušnik, 7.b

Jana Draksler, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Detektor hrupa

Rene Ratej, 7.a
Urban Ratej, 7.b

Jože Berk, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Debelost med učenci naše šole

Žana Čović, 7.b
Meliha Imamović, 7.b

Nika Cvirn, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Nadarjeni učenci naše šole

Urh Zorko, 9.c
Ana Krajnc-zagrušovcem, 9.b

Petra Galič, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Uporaba analgetikov med učenci naše šole

Eva Vervega, 7.b
Ana Radmanović, 7.c

Darja Jeran, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Elektroprevodna barva

Tim Šlosar, 8.c
Jan Vrečer, 7.b
Rok Vrečer, 7.b

Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Je moja skladnost (koordinacija) gibanja boljša kot tvoja?

Gal Gaberšek, 7.b
Idris Gadour Šentjurc, 7.a
Neža Ručigaj, 7.a

Maja Kmecl, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Barvanje las

Katarina Bračun, 7.a
Nuša Ribežl Medved, 7.a
Miha Melavc, 7.a

Natalija Mlinar

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Poznavanje in uporaba mobilnih aplikacij

Staša Klovar - Rupnik, 8.c
Eva Leber, 6.c

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Merjenje in vpliv elektrosmoga mobilnih naprav na zdravje ljudi

Klemen Kolar, 7.b
Maksim Čoper, 7.b
Marcel Prašnikar, 7.b

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Narcizem na facebooku

Ajda Ajradinovik, 8.a
Neža Vengust, 7.a

Romana Podbregar, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Ločevanje odpadkov v gospodinjstvu

Ines Ermenc, 7.b
Ana Sečki, 7.b
Tea Kelavić, 7.b

Tina Presker, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Slikam, kako raste

Hana Ocvirk, 7.c
Pia Žižek, 7.c
Žan Krošl, 9.b

Uroš Stilin, dipl. inž.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Krajevna identiteta prebivalcev mestne četrti Hudinja in krajevne skupnosti Škofja vas

Karin Krajšek, 7.b
Laura Gloria Pratnemer, 9.b

Sandi Šarman, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Kaljenje semen

Zala Jeram, 7.a
Uroš Polimac, 7.a
Sara Šarlah, 7.a

Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Domet in natančnost doma izdelanega samostrela

Andraž Mihelin, 8.a
Urban Mikic, 8.a
Tomaž Rejc Zagožen, 8.a

Milica Šteger, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Pridobivanje električne energije z gorivno celico

Eva Šorn, 7.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Izdelava laka za les

Živa Knez, 7.b
Anika Maček, 7.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Mladostniki in zaščita pred soncem

Nina Maček, 7.a
Žana Hočevar, 7.a
Anja Žerjav, 7.c

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

EU-te poznam?

Ema Košak, 7.b
Larisa Šmarčan, 7.b

Mateja Turk, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Domače naloge

Nadja Kac, 7.b
Tinkara Žerovnik, 7.b

Laura Belak, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Šolske uniforme na OŠ Hudinja

Teja Arzenšek, 7.b
Nika Klančnik, 7.a
Hana Stante, 7.b

Maruša Zorko, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Razširjenost nezdrave prehrane med osnovnošolci

Tea Planko, 8.a
Lana Požlep, 8.a
Tinkara Strenčan, 8.a

Tanja Stermecki, prof.
Petra Pandža, prof.

Osnovna šola Lava

II. skupina

sprememba motoričnih sposobnosti in telesnih značilnosti učencev od 6. do 9. razreda

Omar Blažević, 9.b
Jaka Bizjak, 9.b
Jernej Glavan, 9.a

Simon Dražumerič, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

stereotipi

Zala Božanič, 7.b
Jasna Hadžić, 7.b
Rok Klajnšek - Grajžl, 7.b

Mojmir Mosbruker, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

urbano vrtičkarstvo v celju

Anja Kolar, 8.a
Nikita Kroflič, 8.a
Urh Kundih, 8.a

Jerneja Pavlič, prof.

IV. osnovna šola Celje

II. skupina

nogomet v družbi in družba v nogometu

Žan Mikola, 9.a
Nastja Turkanović, 9.b
Staša Turnšek, 9.a

Melita Broz, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

dan s predsednikom republike slovenije

Ana Hribar, 9.b
Anja Gominšek, 9.b
Tjaša Šelih, 9.b

Dragica Kranjc, pred. učit.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Družina Conradi in Štatenberg

Aja Conradi, 7.b
Matic Conradi, 8.a

Romana Daugul, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Junaki slovenskega mladinskega filma

Lan Oberžan, 9.b

Metka Vajdič, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Uprizoritve književnih del na filmskem platnu

Ema Ocvirk, 8.a
Anuša Rojc, 8. a

Tadej Gregorc, univ.dipl.bibl.in soc.kult.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Celjsko sokoljstvo skozi oči časopisa Nova doba

Žiga Šarman, 8.a
Marko Zabav, 8.a

Tomislav Golob, prof. zgod. in geo.

III. osnovna šola Celje

II. skupina

Droge na šolah

Nik Spolenak, 7.a
Filip Robič, 7.a

Tjaša Nežmah
Damjana Jazbinšek

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Vidnost pešcev v prometu

Iva Planko, 8.a
Vesna Ploštajner Mužar, 8.a

Barbara Pistotnik

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Sladke pijače med učenci in učitelji

Staša Reis Bulatović, 8.a
Nina Pušnik, 8.a
Lana Leskovšek, 8.a

Nataša Brence

II. osnovna šola Celje

II. skupina

Najstniška depresija

Tamara Macuh, 9.a
Hanna Rotar, 9.a

Tjaša Nežmah
Damjana Jazbinšek

II. osnovna šola Celje

II. skupina

Slovenci (Kdo smo, od kod prihajamo?)

Alenka Sošić, 9.b

mag. Marlenka Drevenšek
Jasmina Sintič, prof.

II. osnovna šola Celje

I. skupina

BLIŽNJICE

Maj Mravlak, 7. a
Marko Vrečer, 7. a
Maj Antončič, 7. a

Urh Kodre, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

PROSTI ČAS - GA MLADI PREŽIVLJAMO AKTIVNO?

Pia Erjavec, 7. b
Nanja Kikelj., 7. b

Jasmina Vidmar, prof.
Andreja Golouh, prof.

Osnovna šola Lava

II. skupina

ADITIVI IN MLADI

Kevin Goršič, 9. a

Bojan Poznič, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Alkohol v osnovni šoli

Živa Teršek, 8.c
Marina Tepež, 8.c

Danijela Sanja Berložnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Paintball v osnovni šoli - da ali ne?

Tilen Kolšek, 8.a
Tim Teršek, 8.a

Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Barvila v jesenskem in zimskem listju.

Eva Polutnik, 9. b
Maja Cilenšek, 9. b

Lotty Cojhter, prof.

Osnovna šola Frana Roša

II. skupina

Herman Potočnik Noordung

Vida Šturm, 9.b

Alenka Mužar

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Po znanje v Hermanov brlog

Liza Brilej, 9.b
Zorana Stjepanović, 9.a

Darja Bastl, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Jezikovna pravilnost javnih obvestil v Celju

Pia Marolt, 9.a
Lana Skok, 9.b

Romana Daugul, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

ALI FACEBOOK VPLIVA NA BRALNO PISMENOST?

Eva Jurhar, 9.b
Maruša Steiner, 9.b

Metka Vajdič, prof.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Česa nas je strah?

Monika Smrečnik, 8. a
Nika Plošnik, 8. c

Jožica Novak, prof.

OŠ Franja Malgaja Šentjur