Rezultati 2013 : Državno srečanje

REZULTATI PREDSTAVNIKOV MOC NA DRŽAVNEM SREČANJU MLADIH RAZISKOVALCEV - OŠ IN SŠ Murska Sobota, 20. maj 2013

ZLATO PRIZNANJE

PODROČJE ŠOLA NASLOV AVTORJI MENTORJI

SŠ Arhitektura ali
gradbeništvo

Srednja zdravstvena šola Celje

Arhitektura prostorov za duhovno
oskrbo v domovih upokojencev

Envera Selimović, Lena Zgonec

Peter
Čepin
Tovornik

OŠ Ekologija z
varstvom okolja

Osnovna šola Ljubečna

Prisotnost zdravilne strašnice
na travnikih ob potoku Dobje v
odvisnosti od gospodarjenja z
njimi

Ina Podkoritnik

Marjeta
Gradišnik
Mirt

SŠ Ekologija z
varstvom okolja

I. gimnazija v Celju, Ekonomska šola
Celje

Pojavljanje vodnih ptic in ujed na
širšem območju ribnika Vrbje pri
Žalcu

Matej Gamser, Jure
Novak

Luka Božič

SŠ Ekonomija ali
turizem

Ekonomska šola Celje

Mednarodna vpetost podjetij
sekundarnega sektorja z območja
Celja in vpliv gospodarske krize na
njihovo poslovanje

Jasmina Brčina

Katja Fras
Budna

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Rezkalna naprava

Janez Ogrizek

Gregor
Kramer

SŠ Geografija ali
geologija

I. gimnazija v Celju

Lokalna trajnostna prehranska
samooskrba - Anahronizem iz
preteklih časov ali družbeni model
prihodnosti

Nadja Ogrinc

Tanja
Tušek

OŠ Interdisciplinarna
področja

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Marijan Petan - osebnost mojega
kraja

Alisa Kiker, Živa
Nardin

Jana Draksler

OŠ Računalništvo
ali telekomunikacije

Osnovna šola Frana Kranjca Celje

Se generacija “Z” uči v spletni
učilnici?

Andraž Pušnik, Salih
Ćasurović, Jon Bonajo

Bojan
Rebernak

SŠ Slovenski jezik
ali književnost

I. gimnazija v Celju

Jezikovna pravilnost deklaracij
prehrambnih in farmacevtskih
izdelkov

Tajda Pikl

Romana
Daugul

SŠ Varnost v
cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Vloga osnovne šole pri prometni
varnosti učencev

Lidija Podbregar

Peter
Čepin
Tovornik

SŠ Varnost v
cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Prilagojenost javnega cestnega
prometa invalidom

Urška Oprčkal

Peter
Čepin
Tovornik

OŠ Zgodovina
ali umetnostna
zgodovina

III. osnovna šola Celje

Železna cesta skozi naše kraje

Yoshinaka Jošt Gerl,
Miha Mohorčič

Tomislav
Golob

SREBRNO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

SŠ Arhitektura ali
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za
gradbeništvo

Arhitektura Celja v 60., 70. in 80.
letih

Luka Čepin,
Urban Strenčan,
Jurij Žagar

Tanja Barle

SŠ Arhitektura ali
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za
gradbeništvo

Primerjalna analiza izbire oken

Jaka Dešman,
Žan Ošep

Zrinka Kit
Goričan

SŠ Astronomija ali
fizika

I. gimnazija v Celju

Ocenjevanje oddaljenosti Lune

Krištof Skok

Roman Ocvirk

OŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Osnovna šola Hudinja

Magnetno vzbujanje elektromotorja

Jan Vrečer, Rok
Vrečer, Tim
Šlosar

Uroš Kalar

OŠ Geografija ali
geologija

Osnovna šola Hudinja

Selitve v Mestni občini Celje v luči
gospodarske krize

Sara Štrk, Jan
Vavdi, Ana
Marija Vincelj

Sandi Šarman

OŠ Geografija ali
geologija

IV. osnovna šola Celje

Javna stranišča v Celju

Jaka Bizjak,
Nataša
Maksimović,
Nina Grušovnik

Mojmir Mosbruker

SŠ Geografija ali
geologija

I. gimnazija v Celju

Zavrženo. Sprevrženo?

Nika Bedek,
Jerneja Jelen

Nataša Marčič

SŠ Kemija ali kemijska
tehnologija

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Izolacija učinkovin iz rožmarina z
ekstrakcijo in parno destilacijo in
analiza produkta

Matej Antolić

Mojca Drofenik
Čerček

OŠ Računalništvo
ali telekomunikacije

II. osnovna šola Celje

Možnosti uporabe tabličnih
računalnikov v osnovni šoli

Jana Dragar,
Frenk Dragar

Tomaž Končan

SŠ Računalništvo ali
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Računalniško voden digitalni
merilec porabe električne energije

Alen Verk, Aleš
Papič, Blaž
Nunčič

Boštjan
Resinovič

SŠ Računalništvo ali
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Teniški portal

Gašper Gračner,
Martin Oprešnik,
Luka Koštomaj

Dušan Fugina

SŠ Varnost v
cestnem prometu

Srednja zdravstvena šola Celje

Delo mejnih organov s
poudarkom na varnosti v cestnem
prometu

Barbara Novak,
Nina Zdolšek

Peter Čepin
Tovornik

BRONASTO PRIZNANJE

PODROČJE

ŠOLA

NASLOV

AVTORJI

MENTORJI

SŠ Arhitektura ali
gradbeništvo

Šolski center Celje, Srednja šola za
gradbeništvo

Tehnologije gradenj brez izkopov
in njihov vpliv na okolje

Martin Kolar,
Alen Jazbec in
Matic Končan

Meta Petriček

OŠ Biologija

Osnovna šola Ljubečna

Vpliv netopirskih iztrebkov na rast
paradižnikov

Klementina
Zavšek

Marjeta
Gradišnik Mirt

SŠ Druga področja

Šolski center Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije

Portretna fotografija na celjskem
nekoč in danes

Zala Verdnik

Dušan Vešligaj

SŠ Druga področja

Šolski center Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije

Digitalna umetnost v knjigi

Sabina Tržan,
M4E, in Alja
Grofelnik

Natalija Talan
Fošnarič

SŠ Druga področja

Šolski center Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije

Radijska reklama

Elizabeta
Bezenšek, Tea
Lešnik

Dušan Vešligaj

SŠ Druga področja

Srednja zdravstvena šola Celje

Uporaba solarija med dijaki

Lucija Novak,
Ana Sajovic

Peter Čepin
Tovornik

SŠ Ekologija z
varstvom okolja

I. gimnazija v Celju

Preverjanje biorazgradljivosti
bioplastike

Blaž Kešpert, Pia
Klančar

Mojca Plevnik
Žnidarec

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Vodenje rastlinjaka

David Herič

Gregor Kramer

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije

Robotsko varjenje

Bernie Bezenšek,
Janez Hribernik,
Nedim
Husaković

mag. Andro Glamnik

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
strojništvo, mehatroniko in medije

Robotsko rezkanje

David Jelenko,
David Kotnik,
Žan Kuder

Matej Veber,
mag. Andro
Glamnik

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Uporaba pospeškometra

Urban Klanjšek

Gregor Kramer

SŠ Elektrotehnika,
elektronika ali robotika

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Elektronski vžig motorja

Dejan Lobnikar

Gregor Kramer

SŠ Interdisciplinarna
področja

Srednja zdravstvena šola Celje

Smernice prehrane dojenčka in
malčka skozi čas

Dajana Dunović,
Svetlana Nikolić

Monika Brglez

OŠ Kemija ali kemijska
tehnologija

Osnovna šola Frana Roša Celje

Vitamin C - kralj med vitamini

Maja Cilenšek,
Eva Polutnik

Barbara Petan

OŠ Kemija ali kemijska
tehnologija

Osnovna šola Ljubečna

Pridobivanje in uporaba
domačega kisa

Klara Hribernik,
Nina Cingl

Marjeta
Gradišnik Mirt

SŠ Kemija ali kemijska
tehnologija

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Izvedba sinteze paracetamola z
različnimi metodami in analiza
produkta s tankoplastno kromatografijo
ter UV spektrofotometrijo

Patricija Majger,
Anja Tanšek

Mojca Drofenik
Čerček

OŠ Psihologija ali
pedagogika

IV. osnovna šola Celje

Preizkus učinkovitosti dveh učnih
tehnik na IV. Osnovni šoli Celje

Ana Hribar,
Tjaša Šelih, Anja
Gominšek

Dragica Kranjc

SŠ Psihologija ali
pedagogika

Srednja zdravstvena šola Celje

Izobraževanje dijakov pri delodajalcu

Tajda Krajnc

Peter Čepin
Tovornik

SŠ Računalništvo ali
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Spletni portal za turistično kmetijo

Žan Bergant,
Žiga Kus in Klemen
Grosek

Dušan Fugina

SŠ Računalništvo ali
telekomunikacije

Šolski center Celje, Srednja šola za
kemijo, elektrotehniko in računalništvo

Podpora za generiranje
uporabniške konfiguracijske
datoteke za igro Call of Duty 4

David Dečman

Boštjan
Resinovič

OŠ Slovenski jezik
ali književnost

I. osnovna šola Celje

Jezikovna pravilnost in izvirnost v
oglasih trgovcev

Filip Burnik, Urh
Burnik, Luka
Dimitrijević

Črt Močivnik

OŠ Slovenski jezik
ali književnost

Ekonomska šola Celje

Odnos mladih do znanja retorike

Špela Terglav

Andreja Leskovar,
Marjana
Kolenko

OŠ Slovenski jezik
ali književnost

Osnovna šola Ljubečna

Ali starši in učitelji razumejo naš
spletni jezik

Eva Peserl,
Blažka Klarič

Mateja Samastur

OŠ Sociologija

III. osnovna šola Celje

Zakon ali vest?

Janez Lončarič
Škorjanec, Ana
Ratkajec

Kristian Koželj

SŠ Sociologija

Gimnazija Celje - Center

Nogomet - klubska identiteta

Urban Žohar

Sergej Vučer

OŠ Tehnika ali
tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Eifflov stolp

Rene Ratej, Urban
Ratej, Dejan
Slavulj

Gregor Pančur

OŠ Tehnika ali
tehnologija

Osnovna šola Hudinja

Ustreznost materialov za ročaje
nožev

Nejc Godec, Jan
Vukovič, Andraž
Mihelin

Milica Šteger

OŠ Zgodovina
ali umetnostna
zgodovina

Osnovna šola Ljubečna

Oprema cerkva v Celju in okolici
pred II. svetovno vojno in danes

Urh Ferlež

Sonja Feldin,
Katja Medved

SŠ Zgodovina ali
umetnostna zgodovina

I. gimnazija v Celju

O pravoslavnih in protestantskih
porušenih svetiščih v Celju

Lejla Valentić,
Nina Žlof, Filip
Komplet

Marko
Moškotevc