Rezultati 2013 : Osnovnošolci

Rezultati 35. srečanja mladih raziskovalcev - OŠ, 3. april 2013, OŠ Hudinja

SKUPINA

NASLOV

RAZISKOVALCI

MENTORJI

ŠOLA

I. skupina

Vpliv reakcijskih pogojev na obstojno kemiluminiscenco organskih hidrazidov v vodnem mediju

Maja Selič, 9.

Marko Jeran, kem.teh.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško - PŠ Debro

II. skupina

Raziskava uporabe biuretskega reagenta in ksantoproteinske reakcije za dokazovanje proteinov v realnih vzorcih

Ana Zabret, 9.

Marko Jeran, kem.teh.
Milena Žohar, prof.

Osnovna šola Primoža Trubarja Laško - PŠ Debro

I. skupina

Rudolf Stermecki in njegov vpliv na razvoj trgovine v Celju

Elizabeta Stermecki, 9.b

Tanja Stermecki, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Obremenjenost osnovnošolcev

Maša Radi, 8.a

Ksenija Koštomaj

Osnovna šola Lava

I. skupina

Samoobramba živali

Tea Planko, 7.b
Lana Požlep, 7.b
Tinkara Strenčan, 7.b

Jasmina Vidmar, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Vitamin C - kralj med vitamini

Maja Cilenšek, 8.
Eva Polutnik, 8.

Barbara Petan, prof.

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Vpliv netopirskih iztrebkov na rast paradižnikov

Klementina Zavšek, 6.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Prisotnost zdravilne strašnice na travnikih ob potoku Dobje v odvisnosti od gospodarjenja z njimi

Ina Podkoritnik, 7.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Kako se na naši šoli spreminja poraba vode skozi šolsko leto v primerjavi z drugimi šolami

Ana Špes, 9.
Nina Kolar, 9.
Kaja Horvat, 9.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Ali smo zjutraj res večji kot zvečer

Ana Maria Mlakar, 8.
Jaka Slapnik, 8.
Svit Dolenc, 8.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Ali starši in učitelji razumejo naš spletni jezik

Eva Peserl, 9.
Blažka Klarič, 9.

Mateja Samastur, prof.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Antibiotični učinki naravnih pripravkov

Domen Goste, 8.
Matic Kričej, 9. b
Lan Lavrinc, 9. b

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Oprema cerkva v Celju in okolici pred II. svetovno vojno in danes : kaj se je spremenilo?

Urh Ferlež, 8.

Sonja Feldin, prof.
Katja Medved, prof.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Koliko vode zadržujejo izbrane vrste mahov

Lara Lorger, 8.
Nina Planinšek, 8.

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

II. skupina

Tradicionalni slovenski zajtrk

Klara Brežnik, 8.b
Ana Lipovšek, 8.b

Urh Kodre, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Onesnaženje voda

Ana Gošnjak, 9.a
Nika Jakovljević, 9.a

Urh Kodre, prof.

Osnovna šola Lava

II. skupina

Pasti in odločitve v času odraščanja

Iva Dimec, 8.a
Nika Goršič, 8.a

Bojan Poznič, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Brezdomstvo - ali ga poznamo?

Saša Jovanović, 8.b
Ina Trefalt, 8.b

Andreja Golouh, prof.

Osnovna šola Lava

I. skupina

Frazemi - še bogatijo naš jezik?

Nika Čerčnik Pušavec, 9
Živa Ferara, 9

Milena Smisl

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Nabor kulskih" znamk športnih copat"

Rok Hribernik, 9. b
Simon Valant, 9. b

Vojin Mlinarević, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Fizikalno učilo za prikaz aditivnega mešanja barv

Astrid Bukovšek, 9.a
Matic Premuš, 8.a
Slovia Silo, 8.a

Jože Berk, prof.
Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Kosila učencev OŠ Hudinja

Maja Mitevski, 7.c
Ana Radmanović, 7.c
Karmen Zidanšek, 7.c

Irena Cure, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Težave s kožo pri učencih OŠ Hudinja

Karin Cene Klakočer, 9.a
Tajda Kotošek, 9.a

Nika Cvirn, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Motivacija in uspehi športnikov na OŠ Hudinja

Timotej Drobinc, 8.a
Vesna Kocijan, 8.a
Ana Krajnc-zagrušovcem, 8.b

Mateja Hrastnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

III. skupina

Poznavanje zumbe med osnovnošolci

Žana Čović, 7.b
Meliha Imamović, 7.b
Valentina Obrez, 8.b

Darja Jeran, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Veseli" december"

Karin Krajšek, 7.b
Laura Gloria Pratnemer, 8.c

Olga Kožel, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Moda med osnovnošolci

Tina Gumilar, 7.a
Neža Vengust, 7.a

Simona Mesojedec, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vpliv finančne krize na življenje učencev OŠ Hudinja in njihovih staršev

Nuša Ribežl Medved, 7.a
Katarina Bračun, 7.a

Natalija Mlinar

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Eiffelov stolp

Rene Ratej, 7.a
Urban Ratej, 7.b
Dejan Slavulj, 7.a

Gregor Pančur

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Izbira glasbenega idola

Anja Brodej, 7.c
Nika Janušič, 7.c

Klara Raznožnik, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Selitve v Mestni občini Celje v luči gospodarske krize

Sara Štrk, 8.b
Jan Vavdi, 7.
Ana Marija Vincelj, 8.b

Sandi Šarman, prof.

Osnovna šola Hudinja

II. skupina

Biološka analiza potoka Koprivnica

Saša Gerlj, 8.b
Ana Veronika Popovič, 7.a
Sara Maučec, 8.b

Andreja Škorjanc Gril, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Ustreznost materialov za ročaj noža

Nejc Godec, 7.b
Jan Vukovič, 7.b
Andraž Mihelin, 8.a

Milica Šteger, pred. učit.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Poznavanje ekološko pridelane prehrane med potrošniki in poseganje po njej

Klara Skalicky, 7.b
Eva Šorn, 7.b
Karmen Šorn, 7.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Energijske pijače med učenci

Žana Hočevar, 7.a
Nina Maček, 7.a
Anja Žerjav, 7.c

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vpliv uporabe slušalk na sluh osnovnošolcev

Živa Knez, 7.b
Anika Maček, 7.b

Boštjan Štih, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Vpiv risank na vedenje otrok

Ana Cvelfar, 9.b
Anita Žekš, 8.b

Simona Turnšek, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Shopping" med učenci OŠ Hudinja "

Eva Vervega, 7.b
Nika Cene, 8.a
Kaja Mlakar, 7.c

Lidija Voršič, prof.

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Se generacija Z" uči v spletni učilnici?"

Andraž Pušnik, 9.b
Salih Ćasurović, 9.a
Jon Bonajo, 9.a

Bojan Rebernak, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Mediacija v celjskih osnovnih šolah

Laura Rozman, 7.b
Zala Ana Zupanc, 7.a

Iris Frelih, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Marijan Petan - osebnost mojega kraja

Alisa Kiker, 6.a
Živa Nardin, 7.a

Jana Draksler, prof.

Osnovna šola Frana Kranjca

I. skupina

Vrednota prijateljstva v slovenski mladinski književnosti

Anastasia Carai, 9.a
Patricija Šimanovič, 9.b

Tadej Gregorc, univ.dipl.bibl.in soc.kult.

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Zakon ali vest?

Janez Lončarič Škorjanec, 9.b
Ana Ratkajec, 9.b

Kristian Koželj

III. osnovna šola Celje

I. skupina

Železna cesta skozi naše kraje : gradnja, odmevi in posledice

Yoshinaka Jošt Gerl, 9.b
Miha Mohorčič, 9.b

Tomislav Golob, prof. zgod. in geo.

III. osnovna šola Celje

II. skupina

Problematika odpadkov in varovanje okolja

Tajda Kitak, 9. a
Urška Ogrizek, 9. b
Primož Prevodnik, 9. a

Jožica Novak

OŠ Franja Malgaja Šentjur

II. skupina

Možnosti uporabe tabličnih računalnikov v osnovni šoli

Jana Dragar, 8.a
Frenk Dragar, 7.a

Tomaž Končan, prof.

II. osnovna šola Celje

I. skupina

Kaj, koliko in zakaj berejo učenci tretje triade II. OŠ Celje

Petrisa Čanji, 8.b

Alenka Mužar

II. osnovna šola Celje

II. skupina

Bralne navade učencev OŠ Frana Roša

Špela Vodeb, 8. a
Tea Kovač, 8. a

Špela Košir, prof.

Osnovna šola Frana Roša

I. skupina

Magnetno vzbujanje elektromotorja

Jan Vrečer, 7.b
Rok Vrečer, 7.b
Tim Šlosar, 8.c

Uroš Kalar, prof. športne vzgoje

Osnovna šola Hudinja

I. skupina

Alkohol, droge in spolnost med mladimi

Sara Jurovič, 9. a
Manca Langus, 9. a
Nika Ozis, 9. a

Jožica Novak

OŠ Franja Malgaja Šentjur

I. skupina

Preizkus učinkovitosti dveh učnih tehnik na IV. osnovni šoli celje

Ana Hribar, 7.b
Tjaša Šelih, 7.b
Anja Gominšek, 7.b

Dragica Kranjc, pred. učit.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Ali so nevarni " psi res nevarni psi?"

Nastja Turkanović, 8.b
Staša Turnšek, 8.a
Špela Perčič, 8.a

Mojmir Mosbruker, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Javna stranišča v Celju

Jaka Bizjak, 8.b
Nataša Maksimović, 8.b
Nina Grušovnik, 8.b

Mojmir Mosbruker, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Evolucija mestne vedute

Urška Frangež, 9.c
Lenart Kovač, 9.a

Melita Broz, prof.
Barbara Vukovič, prof.

IV. osnovna šola Celje

I. skupina

Jezikovna pravilnost in izvirnost v oglasih trgovcev

Filip Burnik, 8.b
Urh Burnik, 8.b
Luka Dimitrijević, 8.b

Črt Močivnik

I. osnovna šola Celje

I. skupina

Pridobivanje in uporaba domačega kisa

Klara Hribernik, 8. b
Nina Cingl, 8. b

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna

I. skupina

Problematika odraščanja učencev 8. in 9. razreda naše šole

Manca Lenart, 9. b
Saša Kramar, 9. b
Sebastjan Tkavc, 9. a

Marjeta Gradišnik Mirt, pred. učit.

Osnovna šola Ljubečna