Izberite šolo: Leto:
Razširi
V raziskovalni nalogi sva preučili jezikovno pravilnost in ustreznost v največjem trgovskem centru v Celju (City center). Računi nas spremljajo ob vsakem nakupu, zapisi delovnega časa trgovin pa ob vhodu v trgovino. Čeprav se nam zdijo računi samo nepotrebni kosi papirja, so zaradi davčnih blagajn zelo pomembni, in če mislimo, da delovnih časov ni mogoče napačno zapisati, se motimo. Ker kot vsa dekleta radi nakupujeva, veliko časa preživiva v trgovskih centrih, a nisva nikoli pozorni na pravopisne napake na računih ali na zapis delovnega časa. Raziskovalna naloga preučuje račune, ki sva jih dobili od večine trgovcev, in zapise delovnih časov ob vhodu v trgovino. Ker gre za javna besedila, se pričakuje, da bodo pravopisna pravila dosledno upoštevana, vendar že bežen pregled računov, ki jih vsakodnevno prejemamo ob nakupu, tega ne potrjuje. Z raziskovanjem računov in zapisov delovnega časa sva opozorili na najpogostejše napake.
Koordinator: Anica Knez
Raziskovalci:
Kaja Hrovat, 8. a
Lija Kužner, 8. a
Mentorji:
Črt Močivnik
Komisija:
Alenka Golež, prof.
Maja Lamut, prof.
Nejc Robida, prof.
Razširi
V raziskovalni nalogi sem preučila pravopisne napake na prehrambnih živilih tujega in domačega izvora. Zanima me, kje se napake najpogosteje ponavljajo in zakaj ter kako jih ljudje opažajo. Svoje hipoteze sem preverila tudi z anketo, ki je sestavljena iz treh osnovnih vprašanj. Pravopisne napake so del našega vsakdana. Gre za uporabo male in velike začetnice, zapis dvojnih črk ali zaporedje dveh enakih črk, zapis krajšav idr. Pravopisnih napak je vse več in zlahka se opazijo, a glede tega nič ne naredimo (anketa). V raziskovalni nalogi iščem odgovore na več vprašanj: zakaj je toliko pravopisnih napak na prehrambnih izdelkih in na katerih jih je več – domačih ali tujih; katere pravopisne napake se najpogosteje znajdejo na izdelkih; kako se ljudje odzivajo na napake idr. Z raziskovanjem prehrambnih izdelkov bom opozorila na najpogostejše napake, hkrati pa izpostavila zgledne oz. jezikovno ter pravopisno brezhibne primere deklaracij.
Koordinator: Anica Knez
Raziskovalci:
Tea Simič, 8. b
Mentorji:
Črt Močivnik
Komisija:
Alenka Golež, prof.
Maja Lamut, prof.
Nejc Robida, prof.