Nasveti za izdelavo raziskovalne naloge

mag. Mojca Alif

Metodologija raziskovalnega dela in vloga mentorja

prof. Jana Draksler prof. Nataša Marčič prof. Katja Teršek

Smernice za pripravo raziskovalnih nalog v elektronski obliki

Matej Zeme

Navodila za izdelavo izgled in predstavitev raziskovalne naloge

Komisija Mladi za Celje

Ocenjevalni list za naloge brez izdelka

komisija Mladi za Celje

Ocenjevalni list za naloge z izdelkom

komisija Mladi za Celje

Izjava – obvezna priloga

komisija Mladi za Celje